Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Física por Mind Map: Física

1. Material i organització

1.1. Llibre Física

1.2. Calculadora Científica

1.3. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.4. Classes teòriques.

1.4.1. Preparació selectivitat

1.5. Pràctiques en acabar el curs

2. Exàmens

2.1. Examen 1

2.1.1. T.0 Eines matemàtiques

2.1.2. T.1 Cinemàtica

2.1.3. T.2 Treball, potència i energia

2.2. Examen 2

2.2.1. T.3 Moviment harmònic simple

2.2.2. T.4 Moviment ondulatori

2.2.3. T. 5 Fenòmens ondulatoris

2.3. Examen 3

2.3.1. T.6 Camp Gravitatori

2.3.2. T.7 Gravitació a l'Univers

2.4. Examen 4.

2.4.1. T.8 Camp elèctric

2.5. Examen 5

2.5.1. T.9 Camp magnètic

2.5.2. T.10 Inducció electromagnètica

2.6. Examen 6

2.6.1. Física Quàntica i Relativitat

2.6.2. Física Nuclear

2.7. Examen Global Fi Curs

3. Avaluació

3.1. Penjat a la intranet del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitja tots exàmens, amb nota mínima 4

3.4. Prova global a fi de curs per tothom.

3.5. Es valorarà l'actitud de l'alumne

3.6. Recuperacions durant el curs dimarts tarda

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Diferenciar la Física de les Matemàtiques

4.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

4.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!