Estructura celular.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Estructura celular. por Mind Map: Estructura celular.

1. Procariontes:

1.1. ADN - Nucleoide

1.2. Pared celular

1.3. Mitocondria

1.4. Membrana plasmática

1.5. Cromosoma

1.6. Cápsula

1.7. Mesosoma

1.8. Citoplasma

1.9. Citoesqueleto

2. Eucariontes:

2.1. Animal y vegetal

2.1.1. Centriolo

2.1.2. Cromatina

2.1.3. Citoplasma

2.1.4. Organelos membranosos

2.1.5. ADN - Núcleo

2.1.6. Membrana citoplasmática

2.1.7. Membrana nuclear

2.1.8. Mitocondria

2.1.9. Ribosomas

2.1.10. R.E Rugoso

2.1.11. Lisosomas

2.1.12. A. de Golgi

2.1.13. Plastos