MÚSICA AFRICANA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
MÚSICA AFRICANA por Mind Map: MÚSICA AFRICANA

1. Música subsahariana

1.1. Característiques musicals

1.1.1. -Música de transmissió oral.

1.1.2. -Creacions anònimes i col·lectives.

1.1.3. -Absència de teoria musical i notació.

1.1.4. -Música de participació.

1.1.5. -Gran varietat d'escales que no són semblants a les escales diatòniques occidentals.

1.1.6. -Quasi no s'utilitzen intervals menors d'un to.

1.1.7. -Ús de la polirítmia.

1.1.8. -El compas més característic té 12 parts.

1.1.9. -El ritme és molt important, per tant, els instruments de percussió són els més importants.

1.1.10. -Predomina la textura homofònica en els cants, mentre que als conjunts instrumentals s'utilitza la textura polifònica.

1.1.10.1. https://www.youtube.com/watch?v=qVsGL4Aup1A

1.1.11. -S'utilitza la forma responsorial.

1.1.12. -La música s'integra en tots els esdeveniments importants de la vida quotidiana i religiosa.

1.1.13. -No es troben músics professionals.

1.1.14. -No existeix la relació músic-oient del model occidental. El públic és actiu.

1.1.15. -Instruments

1.1.15.1. Idiòfons: mbira o sanza.

1.1.15.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=tKbfUEhjuH4

1.1.15.2. Membranòfons: kalengo o tambor parlant.

1.1.15.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=Gi_putcQTUs

1.1.15.3. Aeròfons: banyes d'animals sense forats,flautes de pan.

1.1.15.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=_vsHNHt4GSc

1.1.15.4. Cordòfons: arc de boca,kora.

1.1.15.4.1. https://www.youtube.com/watch?v=8luhdxS2KuM

2. Música àrab

2.1. Característiques musicals

2.1.1. -Música de transmissió oral.

2.1.2. -Absència de notació musical.

2.1.3. -Predomina la melodia sobre el ritme.

2.1.4. -Predomini de l'homofonia sobre la polifonia.

2.1.5. -Música de de caràcter,generalment,solista.

2.1.6. -Organització melòdica basada en un sistema de modes arab,el Maqam.Un Maqam és una escala diatònica.

2.1.7. -La Muwassaha es el gènere poètic-musical del Magreb.

2.1.8. -Estil vocal tens i nasal.

2.1.9. -Predominen els instruments de corda però existeixen,també,de vent i de parcussió.

2.1.9.1. -Úd o llaut àrab.

2.1.9.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=wKMSYbSJKJ4

2.1.9.2. -Ney.

2.1.9.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=XoazGwRlYpY

2.1.9.3. -Darbukka.

2.1.9.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=geHltHcteQw