Música Tradicional Asiàtica

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Música Tradicional Asiàtica por Mind Map: Música Tradicional Asiàtica

1. Música Xinesa

1.1. Ritme normalment regular. Ritme més lliure en l'òpera xinesa.

1.2. Escala pentatónica.

1.3. S'utilitza la textura monofònica.

1.4. Instruments:

1.4.1. Pipa

1.4.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=-ZmAgFyVo48&list=PLCB1355C25DE2497C

1.4.2. Sheng

1.4.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=_iR-KrbeFs0

1.4.3. Gong

1.4.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=Jp1P0ImUwyI

2. Música Àrab

2.1. Ritme basat en tales. Cada tala té un nombre determinat de pulsacions.

2.2. Melodies basades en el sistema melòdic de la raga.

2.3. Textura:

2.3.1. Solista

2.3.2. So sostingut

2.3.3. Melodía i ritme predominant

2.4. Instruments:

2.4.1. Sitar

2.4.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=fGxOqEF9bV0

2.4.2. Pungi

2.4.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=fGxOqEF9bV0

2.4.3. Taula

2.4.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=fGxOqEF9bV0