ÀSIA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
ÀSIA por Mind Map: ÀSIA

1. Música a la Xina

1.1. Al segle XII a.C tenía una valoració social tan alta que els rics estaven obligats a estudiar-la.

1.2. La cultura xinesa creía en la influència del so sobre l`harmonia de l`univers.

1.3. CARACTERÍSTIQUES MUSICALS :

1.4. -Ritme:és regular,encara que en certes parts de l`ópera xinesa trobem un ritme més lliure.

1.5. Textura: predomina la textura monofònica.

1.6. Melodia: la música antiga xinesa es basa en l'escala pentatónica .

1.7. Instruments:es classifiquen els que son emprats per la construcció.Es classifiquen en:

1.8. -Corda :quin(de set cordes) i pipa (semblant al https://www.youtube.com/watch?v=7bHe_qFgFyQllaut),erhu.

1.9. -Vent:flautes de pa i bambú,sheng(17 tubs de babú insertits en una carabasssa).https://www.youtube.com/watch?v=P2bE9Mr_UuQ

1.10. Percussió:tambors i gongs.https://www.youtube.com/watch?v=iHi-rSK1pfw

2. Música a l'Índia

2.1. A part de que no hi ha una llengua única a l'Índia,tampoc hi ha una identitat musical única.

2.2. Ritme: es el sistema mètric dels tala, on cada tala comprén pulsacions agrupades en 5 compassos que comprenen de 3 a 128 pulsacions.

2.3. Textura: es caracteritza per les melodies per a solista,amb un so sostingut.

2.4. Melodia:és el sistema melòdic dels raga,una espècie d'escala dels raga en que hi ha una nota tónica .Tipus de raga:en determinades hores del dia o estacions del any.

2.5. Instruments:

2.6. -Corda: El més utilitzat és el sitar instrument de corda puntejada ,utilitzat per realitzar escales raga. https://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QWhpo

2.7. -Vents:pungi, Està format per 2 tubs i l'empren molt els encantadors de serps.https://www.youtube.com/watch?v=Kg401ezlEsY

2.8. -Percussió: taula, formada per 2 tambors amb que es marca la pulsació de la peça que s'interpreta.https://www.youtube.com/watch?v=urr-q4w1jPU