Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Asia por Mind Map: Asia

1. Percussió: destaca la taula

2. Vent: el pungi és un dels més característics

3. Corda: el més emprat és el sitar

4. Instruments

5. Melodia: es basa en el sistema melòdic dels raga, una espècie d'escala en què, igual que ocorre en el nostre sistema tonal, hi ha una nota predominant (tònica) a la qual se subordinen les restants (vegeu uns exemples). Existeixen diferents tipus de raga, en funció de determinades hores del dia o estacions concretes de l'any. En les seues melodies empren intervals més xicotets que al nostre sistema tonal.

6. Textura: es caracteritza per les seues melodies per a solista o a l'uníson, amb ús freqüent d'un so sostingut o pedal, on se li atorga més importància al ritme i a la melodia per crear una mescla de timbres que donen a aquest tipus de música un color especial, clarament recognoscible.

7. De la mateixa manera que no hi ha una llengua única a l'Índia, tampoc hi ha una identitat musical única. A pesar de l'àmplia gamma d'estils i tradicions musicals que recull, aquesta música es remunta milers d'anys, als temps dels Cants de la Veda, encara que ha aconseguit la seua forma actual durant els últims 400 o 500 anys.

8. Ritme: es fonamenta en el sistema mètric dels tala, on cada tala comprén un nombre determinat de pulsacions agrupades en 5 cicles o compassos que comprenen de 3 a 128 pulsacions

9. Característiques Musicals

10. Instruments: tradicionalment es classifiquen en funció dels materials emprats en la seua construcció: metall, pedra, seda, bambú, carabassa, argila, cuir i fusta.Sheng corda: quin (cítara de 7 cordes) i pipa (semblant al llaüt), erhu Vent: flautes de Pan i bambú, Sheng o òrgan de boca (amb 17 tubs de bambú insertits en una carabassa) Percussió: tambors, gongs...

11. Melodia: la major part de la música antiga xinesa es basa en l'escala pentatònica.

11.1. Instruments: tradicionalment es classifiquen en funció dels materials emprats en la seua construcció: metall, pedra, seda, bambú, carabassa, argila, cuir i fusta.Sheng

11.2. corda: quin (cítara de 7 cordes) i pipa (semblant al llaüt), erhu

11.3. Vent: flautes de Pan i bambú, Sheng o òrgan de boca (amb 17 tubs de bambú insertits en una carabassa)

11.4. Percussió: tambors, gongs...

12. Textura: predomina la textura monofònica.

13. Ritme:el ritme és generalment regular, encara que en certes parts de l'òpera xinesa, tradicionalment basades en vells relats d'herois i contes sobrenaturals, com els recitatius, trobem un ritme més lliure.

14. Característiques de la música

15. Un exemple de música xina:http://www.youtube.com/watch?v=tYDUPU_CZUg

16. La cultura xinesa creia en la influència del so sobre l'harmonia de l'univers. Prova d'això és que una de les obligacions més importants del primer emperador de cada nova dinastia era la de determinar i establir unes regles per a la tradició musical de la dinastia.

17. La música xinesa és tan antiga com la seua civilització; ja en el s. XII a.C., la música tenia una consideració social tan alta, que constituïa una de les quatre matèries que els fills del nobles i els prínceps estaven obligats a estudiar.

18. Música a la Xina

19. La musica a l'india