ÁSIA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
ÁSIA por Mind Map: ÁSIA

1. Percussió: taula

2. Vent: pungi

3. Corda: sitar

4. Percussió: tambors, gongs...

5. Sheng o òrgan de boca.

6. quin (cítara de 7 cordes)

7. Vent:

7.1. flautes de Pan i bambú,

8. erhu

9. pipa (semblant al llaüt

10. corda:

11. Instruments: tradicionalment es classifiquen en funció dels material:

12. Melodia: la major part de la música antiga xinesa es basa en l'escala pentatònica.

13. Textura: predomina la textura monofònica.

14. Ritme: Es generalment regular, aunque a vegades en algunes óperes es mes lliure.

15. CARACTERÍSTIQUES:

16. La músca xinessa data els començaments de la civilització xinessa. Era tan important que els fills dels nobles y princeps estaven obligats a estudiar-la. La cultura xinessa creia en la influència del só sobre l'harmonia de l'univers. I era la forma de expresar les emocions i els sentiments

17. La música xina

18. La música Índia

19. No hi ha una identitat musical única. Aquesta música es remunta milers d'anys, als temps dels Cants de la Veda (conjunt dels escrits sagrats més antics de l'hinduisme)

20. CARACTERÍSTIQUES:

21. Ritme: es fonamenta en el sistema mètric dels tala, on cada tala comprén un nombre determinat de pulsacions agrupades en 5 cicles o compassos que comprenen de 3 a 128 pulsacions.

22. Textura: es caracteritza per les seues melodies per a solista o a l'uníson, amb ús freqüent d'un so sostingut o pedal, on se li atorga més importància al ritme i a la melodia per crear una mescla de timbres.

23. Melodia: es basa en el sistema melòdic dels raga

24. INTRUMENTS: