MÚSICA A ÀSIA

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
MÚSICA A ÀSIA por Mind Map: MÚSICA A ÀSIA

1. Caracterísiques de la música XINESA

1.1. RITME

1.1.1. Ritme regular, en les òperes hi ha un ritme més lliure.

1.2. TEXTURA

1.2.1. Textura monofònica (photo: NO A LA TEXTURA POLIFÒNICA)

1.3. MELODIA

1.3.1. Es basa en la escala pentatònica

2. Intruments de la música INDIA

2.1. CORDA

2.1.1. SITAR

2.1.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=-LEckzw55cc (minut 0:50)

2.1.2. TANPURA

2.1.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=plhiDYRwb78 (minut 0:23)

2.2. VENT

2.2.1. PUNGI

2.2.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=oMbNBLuc0RM (minut 0:56)

2.3. PERCUSSIÓ

2.3.1. TAULA

2.3.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=m0XAIkBeZxg (minut 2:20)

3. Característiques de la música INDIA.

3.1. RITME

3.1.1. Es basa en el sistema mètric dels tala. Cada tala agrupa un nº de pulsacions.

3.2. TEXTURA

3.2.1. Melodies per a solista. Es crea una mescla de timbres i importància al ritme

3.2.1.1. IMPORTÀNCIA DELS RITMES

3.3. MELODIA

3.3.1. Sistema melòdic dels "raga". Hi ha una nota predominant. Les altres s'adapten a aquesta.

3.3.1.1. Raga: KALYAN

4. Instruments de la música Xinesa

4.1. CORDA

4.1.1. QUIN

4.1.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=0XGsJ-0xsiE

4.1.2. PIPA

4.1.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=ykW3hKwjtVQ

4.1.3. ERHU

4.1.3.1. https://www.youtube.com/watch?v=I39IG0evN7A (minut 0:25)

4.2. VENT

4.2.1. SHENG

4.2.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=_iR-KrbeFs0 (minut 0:53)

4.2.2. FLAUTES DE PAN I BAMBÚ

4.2.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=PEqnhqkl9yA

4.3. PERCUSSIÓ

4.3.1. GONGS

4.3.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=BR3pOHMDDY0