TIPUS D'ESTRUCTURES

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
TIPUS D'ESTRUCTURES por Mind Map: TIPUS D'ESTRUCTURES

1. • ESTRUCTURES LAMINARS O CARCASSES: estan formades per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte. Ex. el fuselatge d'un avió o la carrosseria d'un cotxe.

2. DEFINICIÓ DE TIPUS D'ESTRUCTURES

2.1. És un grup d’elements units amb l’objectiu de suportar forces. Aquestes forces poden ser ESTÀTIQUES ,com el propi pes de l’estructura, o DINÀMIQUES, com el vent, o els vehicles en moviment.

2.2. Depen de; -MATERIAL: La característica principal dels materials utilitzats per fer les estructures és la seva força. També de vegades que siguin lleugers - FORMA: A part de resistir les diferents forces, qualsevol estructura a de complir una funció específica. No és igual una estructura d’un cotxe que la de una màquina de rentat.

3. • ESTRUCTURES D’ARMADURA: estan formades per un conjunt d’elements resistents, units o engalzats entre si, que constitueixen l’esquelet de diferents tipus d’objectes o estructures. Solen ser estructures metàl•liques o de formigó. Ex. edificis, grues, ponts metàl·lics.....

3.1. Una de les estructures d’armadura més utilitzada i eficaç és el TRIANGLE. Dona una inclinació al sostre perquè l'aigua pugui caure.

3.2. Altra estructura d'armadura és l'estructura d’ENTRAMAT, esta formada per una malla de peces verticals i horitzontals.

3.3. I les estructures SUSPESES suporten el pes de la construcció mitjançant cables o barres que van units a suports molt resistents.

4. • ESTRUCTURES MASSIVES: són estructures molt pesades i massisses formades per superfícies amples i resistents. Per a construir-les s’empren una gran quantitat de material.

4.1. Els murs gruixuts dels embassaments són exemples d’estructures massives.

4.2. Les voltes i els sostres de les antigues esglésies de pedra o els enormes pilars i arcs dels ponts o aqüeductes són altres exemples d’estructures massives.