Estructures

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Estructures por Mind Map: Estructures

1. Estructura d'armadura

1.1. Està formada per un conjunt d’elements resistents, units o engalzats entre si, que constitueixen l’esquelet de diferents tipus d’objectes o construccions.

1.1.1. Una forma molt utilitzada per construir armadures és el triangle, perquè és molt senzill i dóna molta resistència i rigidesa.

1.1.1.1. Triangulació

2. Estructura laminar o carcassa

2.1. Està formada per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte.

2.1.1. Carrosseria d'un cotxe

3. Estructures penjants

3.1. Les estructures penjants se sotenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport.

3.1.1. Ponts

4. Estructures tramades

4.1. Les estructures tramades estan formades per un conjunt de perfils de fusta, acer o formigó que s'entrecreuen entre ells.

4.1.1. Montanya russa