Tipus d'estructures

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Tipus d'estructures por Mind Map: Tipus d'estructures

1. massiva

1.1. són estructures molt pesades formades per superfícies amples i resistents. Per a construir-les s’empra gran quantitat de material.

2. laminar

2.1. estan constituïdes per làmines resistents que envolten l’objecte, i forment una caixa o carcassa que protegeix i manté en la posició correcta les peces que el componen.

3. armadura

3.1. Aquestes estructures estan formades per peces allargades, com barres, tubs, pilars, bigues, travessers o cables units entre si per a formar una espècie d’esquelet o armadura.

3.1.1. hi han tres tipus:

3.1.1.1. triangulars

3.1.1.2. d'entramat

3.1.1.3. suspeses