Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia Xavier Mani, Bea Marín, Joan Manzanares por Mind Map: Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia                Xavier Mani, Bea Marín, Joan Manzanares

1. Dimensió tecnològica

1.1. Característiques entorns simbòlics basat en TIC’s

1.1.1. Formalisme

1.1.2. Interactivitat

1.1.3. Dinamisme

1.1.4. Multimèdia

1.1.5. Hipermèdia

1.1.6. Conectivitat

2. Interactivitat tecnopedagògica potencial

3. Components disseny escenari formatiu en línia

4. Rol docent

5. Rol alumne

5.1. Actiu

5.2. Pasiu

6. Continguts

6.1. Model disseny continguts

6.2. Sistema administració continguts

6.3. Tipologia materials

6.4. Interactivitat

7. Triangle interactiu

7.1. Tipologia comunicació

7.1.1. eines de comunicació

7.2. Grau d'interacció

7.3. Interactivitat tecnopedagògica real

8. Sistema de suport

8.1. Sistema de suport tecnològic

8.2. Sistema de suport pedagògic

9. Software (programari) utilitzat

10. Requeriments del maquinari

11. Usos no previstos TIC

12. Accessibilitat

13. Marc pedagògic

13.1. Constructivisme

13.1.1. Aprenentatge col·laboratiu

13.1.1.1. Sentiment d'apartenença

13.2. Cognitivisme

13.3. Conductisme

13.4. Inductisme

14. Modalitat ús de les TIC

14.1. Quadrants Coldeway

14.1.1. Nuevo nodo

15. Modalitat formativa

15.1. presencial - Exemple: Harry Potter

15.2. mixte - Exemple: Audi

15.3. a distància - Exemple: UNAB

16. Pauta d'anàlisi

16.1. Qualitat escenari

16.1.1. Avaluació

16.1.2. Pla de millora continua

16.1.2.1. Milora disseny escenari formatiu

17. Tipologia d'ús de les TIC

18. Dimensió pedagògica