Administració d'un moodle de centre

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Administració d'un moodle de centre por Mind Map: Administració d'un moodle de centre

1. BLOC 2

1.1. L'entorn Moodle

1.1.1. Organització

1.1.2. Blocs

1.1.3. Navegació

1.1.4. Descripció

1.1.5. Calendari

1.1.6. Comunicació

1.1.6.1. Missatges

1.1.6.2. Fòrums

1.1.7. Formació

2. BLOC 6

2.1. Activitats avançades

2.1.1. Qüestionari

2.1.2. Enquesta

2.1.3. Bases de dades

2.1.4. Lliçó

2.1.5. Geogebra

2.1.6. Eina externa

2.1.7. Scorm

3. BLOC 3

3.1. Gestió de cursos

3.1.1. Inici de curs:

3.1.2. Creació

3.1.3. Importació de cursos

3.1.4. Tipologia

3.1.4.1. Categories

3.1.4.2. Subcategories

3.1.5. Restaurar cursos

3.1.6. Final de curs:

3.1.7. Còpies de seguretat

3.1.8. Compartir cursos

4. BLOC 5

4.1. Activitats inicials

4.1.1. Tasca

4.1.2. Fòrum

4.1.3. Diari

4.1.4. Consulta

4.1.5. Glossari

4.1.6. JClic

4.1.7. Wiki

5. BLOC 7

5.1. Avaluació i qualificació

5.1.1. Recordatoris

5.1.2. Sistema de compleció

5.1.3. Elements

5.1.3.1. Visualitzar qualificador

5.1.3.2. Restricció d'activitats

5.1.4. Eines

5.1.4.1. Escales

5.1.4.2. Valors

5.1.4.3. Criteris

5.1.4.4. Graduació

5.1.4.5. Rúbriques

6. BLOC 8

6.1. Personalització del lloc Moodle

6.1.1. Tema

6.1.1.1. Aparença

6.1.1.1.1. Zones de treball

6.1.1.1.2. Capçalera

6.1.1.1.3. Zona central

6.1.1.1.4. Bloc lateral esquerre

6.1.2. Descripció

6.1.2.1. Menús

6.1.3. Paràmetres

6.1.4. Funcionalitats

7. BLOC 9

7.1. Selector de fitxers

7.1.1. Des de l'ordinador

7.1.2. Des de repositoris

8. BLOC 10

8.1. Usuaris

8.1.1. Registre

8.1.2. Inscripció

8.1.2.1. Assignar clau matriculació

8.1.3. Rols

8.1.3.1. Globals

8.1.3.2. Locals

8.1.3.3. Automàtics

8.1.3.4. Assignar rols

8.1.4. Permisos

8.1.5. Gestió de cohorts

8.1.5.1. Inscriure cohort

8.1.6. Grups i agrupaments

8.1.7. Donar de baixa usuaris a final de curs