Studijní programy v akademickém roce 2014/2015

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Studijní programy v akademickém roce 2014/2015 por Mind Map: Studijní programy v akademickém roce 2014/2015

1. Bakalářské studium

1.1. Strojírenství

1.1.1. Obory profesního typu

1.1.1.1. Strojírenství

1.1.1.1.1. Strojírenská technologie

1.1.1.1.2. Energetika, procesy a životní prostředí

1.1.1.1.3. Stavba strojů a zařízení

1.1.1.1.4. Profesionální pilot

1.1.1.1.5. Aplikovaná informatika a řízení

1.1.2. Obor obecného typu

1.1.2.1. Základy strojního inženýrství

1.1.3. Ostatní obory

1.1.3.1. Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

1.2. Aplikované vědy v inženýrství

1.2.1. Průmyslový design ve strojírenství

1.2.2. Matematické inženýrství

1.2.3. Mechatronika

1.2.4. Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

1.2.5. Materiálové inženýrství

2. Navazující magisterské studium

2.1. Strojní inženýrství

2.1.1. Výrobní stroje, systémy a roboty

2.1.2. Strojírenská technologie

2.1.3. Technika prostředí

2.1.4. Procesní inženýrství

2.1.5. Stavba letadel

2.1.6. Strojírenská technologie a průmyslový design

2.1.7. Letecký provoz

2.1.8. Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

2.1.9. Slévárenská technologie

2.1.10. Automobilní a dopravní inženýrství

2.1.11. Konstrukční inženýrství

2.1.12. Fluidní inženýrství

2.1.13. Aplikovaná informatika a řízení

2.2. Aplikované vědy v inženýrství

2.2.1. Přesná mechanika a optika

2.2.2. Inženýrská mechanika a biomechanika

2.2.3. Průmyslový design ve strojírenství

2.2.4. Mechatronika

2.2.5. Matematické inženýrství

2.2.6. Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

2.2.7. Materiálové inženýrství

2.3. Výrobní systémy

2.3.1. Výrobní systémy

2.4. Industrial Engineering

2.4.1. Industrial Engineering

3. Doktorské studium

3.1. Strojírenská technologie

3.1.1. Strojírenská technologie

3.2. Aplikované vědy v inženýrství

3.2.1. Inženýrská mechanika

3.3. Stroje a zařízení

3.3.1. Konstrukční a procesní inženýrství

3.3.1.1. Energetické inženýrství

3.3.1.2. Fluidní inženýrství

3.3.1.3. Procesní inženýrství

3.3.1.4. Stroje a zařízení

3.3.1.5. Konstrukční inženýrství

3.3.1.6. Automobilní a dopravní inženýrství

3.3.1.7. Stavba letadel a provoz letadel

3.3.1.8. Technika prostředí

3.3.1.9. Řízení strojů a procesů

3.4. Aplikace přírodních věd

3.4.1. Aplikovaná matematika

3.5. Fyzikální a materiálové inženýrství

3.5.1. Fyzikální a materiálové inženýrství

3.5.1.1. Fyzikální inženýrství

3.5.1.2. Materiálové inženýrství