Sistemes de la informació

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Sistemes de la informació por Mind Map: Sistemes de la informació

1. Evolució

1.1. Historica

1.1.1. MRP (Material Requirement Planning)

1.1.2. MRP-II (Manufacturing Resources Planning)

1.1.3. ERP (Enterprise Resource Planning)

1.1.4. ERP II (ERP + CRM + SCM)

1.2. Actual

1.2.1. ERP II + PRM + KM + BI

1.2.2. Disponible per a tots tipus d'empreses

1.2.3. SaaS

1.3. Futur

1.3.1. Nous models multiempresa amb xarxa de col.laboració

1.3.2. Gran quantitat de dades a moure i tractar

1.3.3. m-commerce, peça clau

2. Arquitectura

2.1. Per tipus d'aplicació

2.1.1. Clients

2.1.2. Proveïdors

2.1.3. Gestors i accionistes

2.1.4. Empleats

2.2. Per capes (vista tecnològica)

2.2.1. Presentació

2.2.2. Aplicació

2.2.3. Dades

3. Mòduls funcionals

3.1. Àrees

3.1.1. Comptabilitat i finances

3.1.2. Manufactura i producció

3.1.3. Recursos humans

3.1.4. Vendes i màrqueting

3.2. Mòduls funcionals

3.2.1. Finances

3.2.1.1. Reuneix dades comptables

3.2.1.2. Proporciona visió completa de l'estat comptable i financer

3.2.2. Producció

3.2.2.1. Planifica conforme les necessitats

3.2.2.2. Proporciona informació per executar l'operació base

3.2.3. Compres

3.2.3.1. Optimitza compra de matèria prima

3.2.3.2. Gestiona proveïdors, factures i pagaments

3.2.4. Recursos Humans

3.2.4.1. Gestiona informació del personal

3.2.5. Vendes i distribució

3.2.5.1. Gestiona venda i distribució dels productes

3.2.6. Màrqueting

3.2.6.1. Suporta processos crítics de comercialització

3.2.7. Gestió de materials

3.2.7.1. Manté el magatzem

3.2.8. Manteniment de planta

3.2.8.1. Redueix temps i costos en cas de parades

3.2.9. Gestió de qualitat

3.3. Mòduls sectorials

3.3.1. Definides específicament per sectors empresarials

4. Concepte de SI (ERP)

4.1. Beneficis

4.1.1. Control d'activitat

4.1.2. Millora els procesos

4.1.3. Reducció inventaris

4.1.4. Establir bases per l'e-commerce

4.1.5. Explicitació el coneixement

4.1.6. Reducció temps del cicle

4.2. Riscos

4.2.1. Inflexibilitat

4.2.2. Període llarg d'implementació

4.2.3. Assoliment de beneficis estratègics

4.2.4. Estructura jeràrquica

4.2.5. Costos indirectes

4.2.6. Altres

4.3. Característiques

4.3.1. Modularitat

4.3.2. Integració

4.3.3. Adaptabilitat

5. Cicle de vida

5.1. Adopció

5.1.1. Motius Tecnològics

5.1.1.1. Diversitat de sistemes

5.1.1.2. Sistemes actuals de baixa qualitat

5.1.1.3. Integració d'empreses adquirides

5.1.2. Processos de negoci

5.1.2.1. Millorar eficiència

5.1.2.2. Reduïr costos

5.1.3. Estratègia

5.1.3.1. Millorar qualitat

5.1.3.2. Orientar estratègia a client

5.1.4. Competivitat

5.2. Selecció

5.2.1. Anàlisis de la situació actual

5.2.2. Definir funcionalitats

5.2.3. Determinar processos crítics

5.3. Implantació

5.3.1. Modular

5.3.2. Global

5.4. Posada en marxa

6. Proveïdors

6.1. Propietari

6.1.1. Avantatges

6.1.1.1. Control de la qualitat

6.1.2. Inconvenients

6.1.2.1. Llicències

6.1.2.2. Dependència dels proveïdors

6.1.3. Proveïdors

6.1.3.1. SAP

6.1.3.1.1. SAP Business Suite

6.1.3.1.2. SAP Business One

6.1.3.1.3. SAP Business All-in-One

6.1.3.2. Oracle

6.1.3.3. Microsoft

6.2. Programari Lliure

6.2.1. Avantatges

6.2.1.1. Reducció de costos en llicències

6.2.2. Inconvenients

6.2.2.1. Falta de funcionalitats

6.2.3. Proveïdors

6.2.3.1. OpenBravo

6.2.3.1.1. OpenBravo 3

6.2.3.1.2. OpenBravo POS

6.2.3.2. Adempiere

6.2.3.3. OpenERP