IES Manuel García Barros

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
IES Manuel García Barros por Mind Map: IES Manuel García Barros

1. Alumnado

1.1. ESO

1.1.1. 1º ESO

1.1.1.1. Grupo A

1.1.1.1.1. Uxía Mella Mosteiro

1.1.1.2. Grupo B

1.1.1.2.1. Giovanni Deidda Fittipaldi

1.1.1.3. Grupo C

1.1.1.3.1. Pablo Diéguez Rebolo

1.1.2. 2º ESO

1.1.2.1. Grupo A

1.1.2.1.1. Manuel Anxo Barreiros Álvarez

1.1.2.2. Grupo B

1.1.2.2.1. Lidia Quintela Puente

1.1.2.3. Grupo C

1.1.2.3.1. María López Coto

1.1.3. 3º ESO

1.1.3.1. Grupo A

1.1.3.1.1. Francisco Rey Lauroba

1.1.3.2. Grupo B

1.1.3.2.1. Laura de la Fuente Gorgullo

1.1.3.3. Grupo C

1.1.3.3.1. Adrián Rodríguez Rodríguez

1.1.3.4. PDC

1.1.3.4.1. Rebeca Penido Núñez

1.1.4. 4º ESO

1.1.4.1. Grupo A

1.1.4.1.1. Évelyn Ramírez Fernández

1.1.4.2. Grupo B

1.1.4.2.1. Mauro Sanín Castro

1.1.4.3. Grupo C

1.1.4.3.1. Sebastián Eiras Pérez

1.1.4.4. PDC

1.1.4.4.1. Noemí Ferradáns Quintela

1.2. Bacherelato

1.2.1. 1º BAC

1.2.1.1. Grupo A

1.2.1.1.1. Borja Fdez-Nóvoa Castedo

1.2.1.2. Grupo B

1.2.1.2.1. Ángel Ferreiro Lemos

1.2.1.3. Grupo C

1.2.1.3.1. Julián Montouto López

1.2.2. 2º BAC

1.2.2.1. Grupo A

1.2.2.1.1. Paula Aboy Campos

1.2.2.2. Grupo B

1.2.2.2.1. Matías Rivadulla Cora

1.2.2.3. Grupo C

1.2.2.3.1. Soraya Domínguez Domínguez

2. Departamentos

2.1. Tecnoloxía

2.1.1. Gumersindo Monteagudo Dominguez (X.D.)

2.1.2. Obdulia Garcia Nimo

2.2. Orientación

2.2.1. Pilar Méijome Blanco (X.D.)

2.2.2. Josefa Estévez Freire

2.2.3. Asunción Méndez Sande

2.2.4. Augusto Otero Bugido

2.3. Música

2.3.1. María Varela Frade

2.3.2. Miguel Carbajal Porto (X.D.)

2.4. Lingua Castelé e Literatura

2.4.1. Consuelo Vazquez (X.D.)

2.4.2. María Teresa Leis

2.4.3. Mónica Varela

2.4.4. Margarita Vidal

2.5. Plastica e Visual

2.5.1. Xoán Xosé Pérez Viéitez (X.D.)

2.5.2. Mariano Casas Gil

2.5.3. María Armada Rodríguez

2.6. Bioloxía e Xeoloxía

2.6.1. Magaly Barreiro Ponte (X.D.)

2.6.2. Dolores Castro Bernárdez

2.6.3. Mercedes Martínez Fernández

2.6.4. Mª José Parcero Mariño

2.7. Relixión

2.7.1. A. Patricia Pérez Gippini (X.D.)

2.8. Xeografía e Historia

2.8.1. Asunción Méndez Sande

2.8.2. Esther Sánchez Recio

2.8.3. Ana Rosa Fernández Pérez

2.8.4. Beatriz Mera Pérez (X.D.)

2.8.5. Ramón Aller Camiña

2.9. Francés

2.9.1. María Teresa Iglesias Yugat (X.D.)

2.9.2. Gisèle Maïssa Rodrigo

2.9.3. Agathe Roussel

2.10. Matemáticas

2.10.1. Leonardo Arias Abelleira

2.10.2. Jesús Iglesias Torres

2.10.3. María Regina Puente Fernández

2.10.4. Virgilio Rodríguez García (X.D.)

2.11. Lingua Galega e Literatura

2.11.1. Carlos Loureiro Rodríguez (X.D.)

2.11.2. Miguel Bugallo Sánchez

2.11.3. Teresa Filloy Chao

2.11.4. Lourenzo Álvarez Ruíz

2.11.5. Marisa Otero López

2.12. Física e Química

2.12.1. Francisco Gómez Segade (X.D.)

2.12.2. Augusto Otero Bugidos

2.12.3. Rosa María Mato Oliveira

2.13. Latín e Grego

2.13.1. Álvaro José Pérez Vilariño (X.D.)

2.14. Educación Física

2.14.1. María C. Villar Durán (X.D.)

2.14.2. Juan Gago Sampedro

3. Equipo Directivo

3.1. Directora

3.1.1. Gisèle Maïssa Rodrigo

3.2. Vicedirector

3.2.1. Ramón Aller Camiña

3.3. Xefa de Estudos

3.3.1. Ana Fernández Pérez

3.4. Secretaria

3.4.1. Regina Puente Fernández

4. Persoal Non Docente

4.1. Administrativos

4.1.1. Brey Balseiros, José Manuel

4.1.2. Nogueiras Ogea, Mar

4.2. Limpieza

4.2.1. Otero Espiño, Mercedes

4.2.2. Torrado Barrios, Raquel

4.2.3. Zamar Castro, Josefa

4.3. Cafetería

4.3.1. Díaz Rodríguez, María Teresa

4.4. Subalternos/as

4.4.1. Couceiro Magán, Miguel

4.4.2. Campos Villaverde, Natalia

5. Consello Escolar

5.1. ANPA