IES Manuel García Barros

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
IES Manuel García Barros por Mind Map: IES Manuel García Barros

1. Alumnado

1.1. ESO

1.1.1. 1º ESO

1.1.1.1. A

1.1.1.1.1. Uxía Mella Mosteiro

1.1.1.2. B

1.1.1.2.1. Giovanni Deidda Fittipaldi

1.1.1.3. C

1.1.1.3.1. Pablo Diéguez Rebolo

1.1.2. 2º ESO

1.1.2.1. A

1.1.2.1.1. Manuel Anxo Barreiros Álvarez

1.1.2.2. B

1.1.2.2.1. Lidia Quintela Puente

1.1.2.3. C

1.1.2.3.1. María López Coto

1.1.3. 3º ESO

1.1.3.1. A

1.1.3.1.1. Francisco Rey Lauroba

1.1.3.2. B

1.1.3.2.1. Laura de la Fuente Gorgullo

1.1.3.3. C

1.1.3.3.1. Adrián Rodríguez Rodríguez

1.1.4. 4º ESO

1.1.4.1. A

1.1.4.1.1. Évelyn Ramírez Fernández

1.1.4.2. B

1.1.4.2.1. Mauro Sanín Castro

1.1.4.3. C

1.1.4.3.1. Sebastián Eiras Pérez

1.2. Bacharelato

1.2.1. 1º BAC

1.2.1.1. A

1.2.1.1.1. Borja Fdez-Nóvoa Castedo

1.2.1.2. B

1.2.1.2.1. Ángel Ferreiro Lemos

1.2.1.3. C

1.2.1.3.1. Julián Montouto López

1.2.2. 2º BAC

1.2.2.1. A

1.2.2.1.1. Paula Aboy Campos

1.2.2.2. B

1.2.2.2.1. Matías Rivadulla Cora

1.2.2.3. C

1.2.2.3.1. Soraya Domínguez Domínguez

2. Profesorado

2.1. Departamentos

2.1.1. Departamento de Latín e Grego

2.1.1.1. Álvaro José Perez (X.D.)

2.1.2. Departamento de Tecnoloxía

2.1.2.1. Gumersindo Monteagudo Dominguez (X.D.)

2.1.2.2. Obdulia García Nimo

2.1.3. Departamento de Orientación

2.1.3.1. Pilar Méijome Blanco (X.D.)

2.1.3.2. Josefa Estévez Freire

2.1.3.3. Asunción Méndez Sande

2.1.3.4. Augusto Otero Bugido

2.1.3.5. Orientadora do CEIP "Pérez Viondi"

2.1.4. Departamento de Música

2.1.4.1. María Varela Frade

2.1.4.2. Miguel Carbajal Porto (X.D.)

2.1.5. Departamento de Lingua castelá e Literatura

2.1.5.1. Consuelo Vázquez (X.D.)

2.1.5.2. María Teresa Leis

2.1.5.3. Mónica Varela

2.1.5.4. Margarita Vidal

2.1.6. Departamento de Educación plástica e Visual

2.1.6.1. Xoán Xosé Pérez Viéitez (X.D.)

2.1.6.2. Mariano Casas Gil

2.1.6.3. María Armada Rodríguez

2.1.7. Departamento de Educación Física

2.1.7.1. María C. Villar Durán (X.D.)

2.1.7.2. Juan Gago Sampedro

2.1.8. Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

2.1.8.1. Magaly Barreiro Ponte (X.D.)

2.1.8.2. Dolores Castro Bernárdez

2.1.8.3. Mercedes Martínez Fernández

2.1.8.4. Mª José Parcero Mariño

2.1.9. Departamento de Relixión

2.1.9.1. Patricia Pérez Gippini (X.D.)

2.1.10. Departamento de Xeografía e Historia

2.1.10.1. Asunción Méndez Sande

2.1.10.2. Esther Sánchez Recio

2.1.10.3. Ana Rosa Fernández Pérez

2.1.10.4. Beatriz Mera Pérez (X.D.)

2.1.10.5. Ramón Aller Camiña

2.1.11. Departamento de Francés

2.1.11.1. María Teresa Iglesias Yugat (X.D.)

2.1.11.2. Gisèle Maïssa Rodrigo

2.1.11.3. Agathe Roussel

2.1.12. Departamento de Matemáticas

2.1.12.1. Leonardo Arias Abelleira

2.1.12.2. Jesús Iglesias Torres

2.1.12.3. María Regina Puente Fernández

2.1.12.4. Virgilio Rodríguez García (X.D.)

2.1.13. Departamentode Lingua galega e Literatura

2.1.13.1. Carlos Loureiro Rodríguez (X.D.)

2.1.13.2. Miguel Bugallo Sánchez

2.1.13.3. Lourenzo Álvarez Ruíz

2.1.13.4. Marisa Otero López

2.1.14. Departamento de Física e Química

2.1.14.1. Francisco Gómez Segade (X.D.)

2.1.14.2. Augusto Otero Bugidos

2.1.14.3. Rosa María Mato Oliveira

2.1.15. Departamento de Filosofía

2.1.15.1. Arturo Vizcarra Trillo (X.D.)

2.1.16. Departamento de Economía

2.1.16.1. Juana Lasheras Goicoechea (X.D.)

2.1.17. Departamento de Inglés

2.1.17.1. Pilar Seco Vilariño (X.D.)

2.1.17.2. Isabel Lema Bouzas

2.1.17.3. Rita Cabezas Amigo

2.1.17.4. Mª Angel Carballo García

3. Equipo directivo

3.1. Dirección

3.1.1. Gisèle Maïssa Rodrigo

3.2. Vicedirección

3.2.1. Ramón Aller Camiña

3.3. Xefatura de estudos

3.3.1. Ana Fernández Pérez

3.4. Secretaría

3.4.1. Regina Puente Fernández

4. Persoal non docente

4.1. Administración

4.1.1. José Manuel Brey Balseiros

4.2. Subalternos

4.2.1. Miguel Couceiro Magán

4.3. Limpeza

4.3.1. Mercedes Otero Espiño

4.3.2. Raquel Torrado Barrios

4.3.3. Josefa Zamar Castro

4.4. Cafetería

4.4.1. María Teresa Díaz Rodriguez

5. Organos colexiados

5.1. ANPA

5.2. Consello escolar

5.3. Claustro de profesores