IES Manuel García Barros

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
IES Manuel García Barros por Mind Map: IES Manuel García Barros

1. Alumnado

1.1. ESO

1.1.1. 1º ESO

1.1.1.1. A

1.1.1.1.1. Uxía Mella Mosteiro

1.1.1.2. B

1.1.1.2.1. Fittipaldi Giovanni Deidda

1.1.1.3. C

1.1.1.3.1. Pablo Diéguez Rebolo

1.1.2. 2º ESO

1.1.2.1. A

1.1.2.1.1. Miguel Anxo Barreiros

1.1.2.2. B

1.1.2.2.1. Lidia Quintela Puente

1.1.2.3. C

1.1.2.3.1. María López Coto

1.1.3. 3º ESO

1.1.3.1. A

1.1.3.1.1. Lauroba Francisco Rey

1.1.3.2. B

1.1.3.2.1. Laura de la Fuente Orgullo

1.1.3.3. C

1.1.3.3.1. Adrián Rodríguez

1.1.3.4. PDC

1.1.3.4.1. Rebeca Penido Núñez

1.1.4. 4º ESO

1.1.4.1. A

1.1.4.1.1. Evelyn Ramírez Fernández

1.1.4.2. B

1.1.4.2.1. Mauro Sanín Castro

1.1.4.3. C

1.1.4.3.1. Sebastián Eiras Pérez

1.1.4.4. PDC

1.1.4.4.1. Noemí Ferradáns Quintela

1.2. Bacharelato

1.2.1. 1º BAC

1.2.1.1. A

1.2.1.1.1. Borja Nóvoa Castedo

1.2.1.2. B

1.2.1.2.1. Ángel Ferreiro Lemos

1.2.1.3. B

1.2.1.3.1. Julián Montouto López

1.2.2. 2º BAC

1.2.2.1. A

1.2.2.1.1. Paula Aboy Campos

1.2.2.2. B

1.2.2.2.1. Matías Rivadulla Cora

1.2.2.3. C

1.2.2.3.1. Soraya Domínguez

2. Órganos colexiados

2.1. ANPA

2.2. Consello Escolar

2.3. Claustro de profesores

3. Persoal non docente

3.1. Cafetería

3.1.1. María Teresa Díaz Rodríguez

3.2. Limpieza

3.2.1. Mercedes Otero Espiño

3.2.2. Raquel Torrado Barrios

3.2.3. Josefa Zamar Castro

3.3. Administración

3.3.1. José Manuel Brey Balseiros

3.4. Subalternos

3.4.1. Miguel

3.4.2. Natalia

4. Profesorado

4.1. Inglés

4.1.1. Isabel Lema

4.1.2. Pilar Seco

4.1.3. Rita Cabezas

4.1.4. Mª Ángeles Carballo

4.2. Francés

4.2.1. Teresa Iglesias

4.2.2. Agathe Roussel

4.2.3. Gisèle Maïssa

4.3. Economía

4.3.1. Juana Lasheras

4.4. Filosofía

4.4.1. Arturo Vizcarra

4.5. Latín e Grego

4.5.1. Álvaro Pérez

4.6. F&Q

4.6.1. Augusto Otero

4.6.2. Paco Segade

4.6.3. Rosa Mato

4.7. Matemáticas

4.7.1. Leonardo Arias

4.7.2. Suso Iglesias

4.7.3. Virgilio Rodríguez

4.7.4. Regina Puente

4.8. Xeografía e Historía

4.8.1. Asunción Mendez

4.8.2. Esther Sánchez (Xefe)

4.8.3. Bea

4.8.4. Ramón Aller

4.9. Relixión

4.9.1. Patricia Pérez (Xefe)

4.10. Bioloxía e xeoloxía

4.10.1. Magaly Barreiro (Xefe)

4.10.2. María José Parcero

4.10.3. Mercedes Martínez

4.11. Educación Física

4.11.1. Mary Villar (Xefe)

4.11.2. Juan Gago

4.12. Educación plástica e visual

4.12.1. Xoan Xosé (Xefe)

4.12.2. Mariano Casas

4.12.3. María Armada

4.13. Galego

4.13.1. Carlos Loureiro (Xefe)

4.13.2. Lourenzo Álvarez

4.13.3. Miguel Bugallo

4.13.4. Marisa Otero

4.13.5. Teresa Filloy

4.14. Castelán

4.14.1. Mayte Leis

4.14.2. Chelo Vázquez (Xefe)

4.14.3. Mónica Varela

4.14.4. Margarita Vidal

4.15. Música

4.15.1. María Varela (Xefe)

4.15.2. Miguel Carbajal

4.16. Orientación

4.16.1. Pilar Meijome (Xefe)

4.16.2. Josefa Estevez

4.16.3. Asunción Mendez

4.16.4. Augusto Otero

4.17. Tecnoloxía

4.17.1. Obdulia García

4.17.2. Gumersindo Monteagudo (Xefe)

5. Cargos directivos

5.1. Dirección

5.1.1. Gissele Maïssa

5.2. Vicedirección

5.2.1. Ramon Aller

5.3. Xefatura de estudos

5.3.1. Ana Fernández

5.4. Secretaría

5.4.1. Regina Puente