Copy of Acreditació EAPs Criteri 7

Project Control, Project Closing, Timeline template

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Copy of Acreditació EAPs Criteri 7 por Mind Map: Copy of Acreditació EAPs Criteri 7

1. 7 - Resultats en les persones de l'EAP (5/22)

1.1. Subcriteri - 7a (0/5)Percepció de les persones de l‘EAP

1.1.1. 7a-01-E01 #258 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la satisfacció global de les persones de l‘EAP amb la feina, les expectatives, la motivació, etc., els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.1.1.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.1.2. 7a-01-E02 #259 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la satisfacció de les persones de l‘EAP en relació amb l‘ambient de treball, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.1.2.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.1.3. 7a-01-E03 #260 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la satisfacció de les persones de l‘EAP en la seva participació en la gestió del servei, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.1.3.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.1.4. 7a-01-E04 #261 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la possibilitat d‘expressar què pensen les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.1.4.1. Aclariments Possibilitat que les seves propostes siguin escoltades i aplicades posteriorment.

1.1.4.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme

1.1.5. 7a-01-E05 #262 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la càrrega de treball de les persones de l‘EAP i la

1.1.5.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2. Subcriteri - 7b (5/17) Indicadors de rendiment

1.2.1. 7b-01-E01 #263 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al grau d‘absentisme laboral, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.1.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.2. 7b-01-E02 #264 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al grau de substitucions, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.2.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.3. 7b-01-E03 #265 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la productivitat, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.3.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.4. 7b-02-E01 #266 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a les activitats de formació realitzades, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.4.1. Aclariments L‘EAP ha de disposar d‘una memòria de formació i l‘ha d‘avaluar

1.2.4.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme

1.2.5. 7b-02-E02 #267 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la formació en metodologia per a la gestió de la qualitat i la seguretat dels ciutadans, els avalua i pren mesures de millora, si escau.

1.2.5.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme

1.2.6. 7b-02-E03 #268 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la formació en procediments de reanimació cardiopulmonar, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.6.1. Aclariments La periodicitat és anual.

1.2.6.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.7. 7b-02-E04 #269 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la formació en l‘ús dels equipaments, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.7.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.8. 7b-02-E05 #270 Definició L‘organització o l‘EAP revisen, avaluen i actualitzen el pla de gestió del coneixement.

1.2.8.1. Aclariments El pla de gestió del coneixement ha de tenir un període de vigència i disposar d‘un procediment establert per poder revisar i avaluar el compliment dels objectius.

1.2.8.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.9. 7b-03-E01 #271 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a incidents i denúncies contra la dignitat, l‘abús de poder, l‘assetjament, les agressions i d‘altres sobre les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.9.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.10. 7b-03-E02 #272 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la conflictivitat laboral, els avalua i pren accions de millora.

1.2.10.1. Aclariments Enrelació a termes de denúncies a la magistratura del treball, a la inspecció de treball; pel que fa al nombre de persones afectades, el nombre de jornades perdudes per vaga, etc.

1.2.10.2. Dimensions A i R Eines RD, ED Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.11. 7b-04-E01 #273 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius als suggeriments i les reclamacions de les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.11.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.12. 7b-04-E02 #274 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a les activitats de reconeixement realitzades a les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.12.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.13. 7b-04-E03 #275 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la implicació de les persones de l‘EAP en activitats de millora, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.13.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.14. 7b-04-E04 #276 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la producció científica de les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.14.1. Aclariments L‘EAP té quantificada l‘activitat que realitza en matèria de publicacions de tipus científic pel que fa a articles, publicacions, pòsters, ponències, etc. i la presència en reunions professionals.

1.2.14.2. Possibles evidències – Disposició de la memòria de producció científica de l‘EAP. – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.15. 7b-05-E01 #277 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a les activitats realitzades per garantir la seguretat i la salut de les persones de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.15.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.16. 7b-06-E01 #278 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al pla d‘acollida de les persones de nova incorporació, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.16.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.17. 7b-06-E02 #279 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al pla de comunicació interna, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.17.1. Aclariments L‘EAP disposa d‘indicadors per avaluar les activitats realitzades respecte a la comunicació amb les persones de l‘EAP (assistència a reunions, utilització de la intranet, correus electrònics, enquestes a les persones de l‘EAP, full d‘oportunitats de millora, etc.).

1.2.17.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.