EL PLANETA TERRA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
EL PLANETA TERRA por Mind Map: EL PLANETA TERRA

1. FORMA

1.1. GEOIDE

2. DIVIDIDA 2 HEMISFERIS

2.1. NORD

2.1.1. + TERRA

2.2. SUD

2.2.1. + AIGUA

3. COORDENADES GEOGRÀFIQUES

3.1. PARAL.LELS

3.1.1. LÍNIES IMAGINÀRIES ENVOLTEN TERRA PARAL.LELES EQUADOR

3.2. MERIDIANS

3.2.1. LÍNIES IMAGINÀRIES QUE VAN DE NORD A SUD

4. PROJECCIONS

4.1. FORMES DIFERENTES REPRESENTAR LA TERRA

4.2. CARTÒGRAFS: PERSONES QUE FAN ELS MAPES

4.3. TIPUS

4.3.1. CILINDRÍCA

4.3.1.1. MILLOR PER REPRESENTAR EQUADOR I TRÒPICS

4.3.2. CÒNICA

4.3.2.1. MILLOR PER REPRESENTAR ZONES TEMPERADES

4.3.3. PLANA O ZENITAL

4.3.3.1. MILLOR PER REPRESENTAR ZONES POLARS O 1 HEMISFERI

5. MAPES

5.1. SÓN INSTRUMENTS PER ESTUDI GEOGRAFIA

5.2. TIPUS

5.2.1. MAPES FÍSICS

5.2.1.1. RIUS

5.2.1.2. SERRALADES

5.2.1.3. MARS

5.2.2. TEMÀTICS

5.2.2.1. CLIMÀTICS

5.2.2.1.1. CLIMES

5.2.2.1.2. TEMPERATURES

5.2.2.1.3. PRECIPITACIONS

5.2.2.2. POLÍTICS

5.2.2.2.1. CAPITALS

5.2.2.2.2. POBLACIONS

5.2.2.3. ECONÒMICS

5.2.2.3.1. PESCA

5.2.2.3.2. RAMADERIA/AGRICULTURA

5.2.2.3.3. TURISME

5.2.2.3.4. INDUSTRIA

5.2.2.4. DEMOGRÀFICS

5.2.2.4.1. MIGRACIONS

5.2.2.4.2. NATALITAT

5.2.2.4.3. MORTALITAT

6. UNIVERS

6.1. MOLT GRAN

6.1.1. COSSOS CELESTES A L´ESPAI

7. GALÀXIES

7.1. VIA LÀCTIA

7.1.1. NOSTRA GALÀXIA

7.1.2. SISTEMA SOLAR

7.1.2.1. TOTS ASTRES GIREN VOLTANT

7.1.2.1.1. DEL

7.1.2.1.2. PLANETES

7.1.2.1.3. ASTRES

8. MOVIMENTS TERRA

8.1. ROTACIÓ

8.1.1. GIRA SOBRE SÍ MATEIXA

8.1.2. DURADA 24H

8.1.3. CONSEQÜÈNCIES

8.1.3.1. DIA I NIT

8.1.3.2. FA POSSIBLE VIDA PLANETA

8.2. TRANSLACIÓ

8.2.1. GIR AL VOLTANTA DEL SOL

8.2.2. DURADA: 365 DIES I 6 HORES

8.2.2.1. 6X4=24 UN DIA MES CADA 4 ANYS- ANY BIXSEST

8.2.3. CONSEQÜÈNCIES

8.2.3.1. 4 ESTACIONS