RENACEMENTO

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
RENACEMENTO por Mind Map: RENACEMENTO

1. Sociedade

1.1. formada por

1.1.1. Privilexiados

1.1.1.1. grupo formado por

1.1.1.1.1. Nobreza

1.1.1.1.2. Clero

1.1.2. Non privilexiados

1.1.2.1. grupo formado por

1.1.2.1.1. Campesiñado

1.1.2.1.2. Artesáns

1.1.2.1.3. Comerciantes

2. destaca

2.1. Italia

2.1.1. Etapas

2.1.1.1. son

2.1.1.1.1. Quattrocento

2.1.1.1.2. Cinquecento

2.1.2. Economía

2.1.2.1. prodúncese

2.1.2.1.1. Expansión económica

2.1.2.1.2. Sistema bancario internacional

2.1.2.1.3. Moeda (florín)

2.1.2.1.4. Debilitación do feudalismo

2.1.2.1.5. Mellora do comercio

3. destacan

3.1. Personaxes importantes

3.1.1. en

3.1.1.1. Ciencia

3.1.1.1.1. foron

3.1.2. en

3.1.2.1. Arte

3.1.2.1.1. foron

3.1.3. en

3.1.3.1. Música

3.1.3.1.1. foi

3.1.4. en

3.1.4.1. Literatura

3.1.4.1.1. foron

3.1.5. en

3.1.5.1. Política

3.1.5.1.1. foron

3.1.6. en todo foi

3.1.6.1. Leonardo Da Vinci

3.1.7. en

3.1.7.1. inventos

3.1.7.1.1. foi

4. destacan

4.1. Feitos

4.1.1. destacaron

4.1.1.1. Invención da imprenta

4.1.1.2. Tratado de Tordesillas

4.1.1.3. Creación da Gioconda

4.1.1.4. Tesis de Lutero

4.1.1.5. Descubrimento de América

4.1.1.6. Reconquista de Granada

5. destacan

5.1. Campos

5.1.1. que son

5.1.1.1. Arte

5.1.1.1.1. destaca o

5.1.1.2. Ciencia

5.1.1.2.1. destaca

5.1.1.3. Literatura

5.1.1.3.1. mellorou

5.1.1.4. Política

5.1.1.4.1. debilitou

5.1.1.4.2. mellorou

6. destacan as

6.1. Consecuencias

6.1.1. destacaron

6.1.1.1. Debilitación da iglesia

6.1.1.2. Impulso ó arte

6.1.1.3. Caída da nobreza

6.1.1.4. Aparición da burguesía

7. destacan as

7.1. Causas

7.1.1. son

7.1.1.1. Obras clásicas

7.1.1.2. Caída de Constantinopla

7.1.1.3. Grandes inventos

7.1.1.4. Desenvolvemento do humanismo

7.1.1.5. A situación política