ALUMNAT ORIGEN ESTRANGER

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
ALUMNAT ORIGEN ESTRANGER por Mind Map: ALUMNAT ORIGEN ESTRANGER

1. DOCUMENTACIONS PER A LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

2. ALUMNAT NOUVINGUT

2.1. ACOLLIDA

2.1.1. ACOLLIDA INICIAL

2.1.2. ADAPTACIÓ DEL CURRÍCULUM

2.1.3. INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

2.1.4. SISTEMES EDUCATIUS

2.2. MATERIALS I RECURSOS

2.2.1. LLENGUA CATALANA PRI

2.2.2. LLENGUA CATALANA SEC

2.2.3. LLENGUA OCCITANA

2.2.4. LECTURA

2.2.5. MATERIAL COMPLEMENTARI

2.2.6. ÀREES DEL CURRÍCULUM

2.2.7. RECURSOS INTERACTIUS

2.3. ORIENTACIONS CURRICULARS

2.4. MATERIAL PER A LA REFLEXIÓ

2.4.1. PROCÉS D'ACOLLIDA

2.4.2. APRENENTATGE DE LA LLENGUA

2.4.3. LECTURA

2.4.4. ÀREES DEL CURRÍCULUM

2.4.5. DIVERSITAT CULTURAL

2.4.6. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

2.4.7. INFORMES I ESTUDIS

2.5. FORMACIÓ

2.6. AVALUACIÓ

2.6.1. AVALUACIÓ INICIAL

2.6.2. AVALUACIÓ AULES D'ACOLLIDA

2.7. EXPERIÈNCIES: EI, PRI, ESO

3. SUPORT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

3.1. SEGUIMENT DEL RECURS

3.1.1. DESTINATARIS

3.1.2. INSTRUMENTS PER A LA RECOLLIDA DE DADES

3.1.2.1. DADES ALUMNE

3.1.2.2. PAUTES OBSERVACIÓ LLENGUA

3.1.2.3. PAUTES OBSERVACIÓ INCLUSIÓ

3.1.3. INTRODUCCIÓ DE LES DADES          (qüestionari en línia)

3.1.4. CONSULTES

3.1.5. TERMINIS

3.2. SOBRE EL SUPORT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

3.2.1. PRESENTACIÓ

3.2.1.1. DESTINATARIS

3.2.1.2. OBJECTIUS

3.2.1.3. CONTINGUTS

3.2.1.4. ORGANITZACIÓ

3.2.2. MARC NORMATIU

3.2.2.1. LLEI ORGÀNICA

3.2.2.2. CURRÍCULUM I ORIENTACIÓ

3.2.3. INFORMES I ESTUDIS

3.2.4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

3.3. PUBLICACIONS:                              SLS en aules multilingües

3.3.1. APRENDRE LA LLENGUA DE LES MATÈRIES

3.3.2. ADEQUAR EL CURRÍCULUM

3.3.3. ORIENTACIONS EI i PRI

3.3.4. EDUCACIÓ INTERCULTURAL

3.3.5. DESENVOLUPAMENT PERSONAL

3.4. PROPOSTA FORMATIVA