Detta är ett hjälpmedel för att lättare veta om en viss byggvara är kontrollerad mot de krav som ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Detta är ett hjälpmedel för att lättare veta om en viss byggvara är kontrollerad mot de krav som Stockholms stad ställer för etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Det är formuleringarna i Stockholms stads kravställning som är gällande och inte texterna i detta verktyg. Skapat av: Térèse Kuldkepp, Incoord Senast sparad: 2017-09-11 www.incoord.se por Mind Map: Detta är ett hjälpmedel för att lättare veta om en viss byggvara är kontrollerad mot de krav som Stockholms stad ställer för etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Det är formuleringarna i Stockholms stads kravställning som är gällande och inte texterna i detta verktyg.  Skapat av: Térèse Kuldkepp, Incoord Senast sparad: 2017-09-11 www.incoord.se

1. Finns byggvaran i BVB?

1.1. ja

1.1.1. Rekommenderas

1.1.1.1. Om trävara - Används FSC-/PEFC-märkt trä (Prio 1)?(titta i BVB under "Livscykel" och punkt 1. Ingående material och råvaror.) Se krav 7.4

1.1.1.1.1. nej

1.1.1.1.2. ja

1.1.1.1.3. Ingen trävara

1.1.2. Accepteras

1.1.2.1. Innehåller varan hormonstörande ämne enligt SIN-list?

1.1.2.1.1. Kontrollera innehåll i produktkortet på BVB. Ämnen som klassas som hormonstörande enli SIN-list (http://sinlist.chemsec.org/options/2-16) får en R-frasangivelse samt en H-frasangivelse som är EDC-SIN. Vid avancerad sökning i BVB går det att klicka i "Undvik klassificeringar". Välj tex "R-fras" och "EDC-SIN". Då undviks varor som innehåller hormonstörande ämnen enl SIN-list i sökresultatet.

1.1.3. Undviks

1.1.3.1. pga annat

1.1.3.1.1. Varan innehåller ämnen klassade som hormonstörande (endocrine disruptor) enl SIN-list.

1.1.3.1.2. Beroende på anledning (kan finnas olika).

1.1.3.2. pga gammalt eller ofullständigt material

1.1.3.2.1. Kontakta leverantör

1.2. nej

1.2.1. Kontakta leverantör

1.2.1.1. Kommer varan att prövas?

1.2.1.1.1. ja

1.2.1.1.2. nej