E-buurt Oost bewonersavond

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
E-buurt Oost bewonersavond por Mind Map: E-buurt Oost bewonersavond

1. Veiligheid

1.1. Verkeer

1.1.1. Vrijliggend fietspad vanaf Diemen wordt als prettig ervaren

1.1.2. Doorlopend fietspad kruist gemotoriseerd verkeer, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

1.1.3. Hoge parkeerdruk in de E-buurt.  Er wordt zorg ge-uit over de woningbouw in E-oost, omdat hierdoor de druk nog verder zal verhogen.

1.1.4. Auto's worden momenteel op plekken geparkeerd, waar niet geparkeerd mag worden. Ook wordt er genoemd dat er onbenutte ruimten zijn die gebruikt kunnen worden voor autoparkeren.

1.2. Afval

1.2.1. Containers zijn vol, hierdoor is er veel afval op straat, waardoor er overlast is van ratten

1.2.2. Enit (beheercoördinator stadsdeel Zuidoost) gaat informeren wanneer extra vuilnisbakken geplaatst worden. Deze informatie wordt via www.amsterdam.nl/e-buurt gecommuniceerd.

1.2.3. Wacht niet met het plaatsen van containers, nadat de woningen zijn opgeleverd

2. Informatiebehoefte

2.1. Informeren

2.1.1. informatie wordt gedeeld via www.amsterdam.nl/e-buurt. De presentatie en  het verslag van de informatieavond wordt via de mail gedeeld. Een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomsten wordt ook op de website geplaatst en t.z.t. via mail gecommuniceerd.

2.1.2. Daarnaast is er behoefte aan informatie over de stand van zaken rond de plannen voor een Mandir in de noordzone van E-oost. maaike Romans (projectmanager) gaat uitzoeken welk bericht hierover geplaatst kan worden, zodra er meer bekend is.

2.1.3. In het algemeen wordt er gecommuniceerd via bewonersplatforms, informatiebijeenkomsten en brieven om de omgeving in te lichten over de stand van zaken en vorderingen in planvorming.

2.2. Consultatie

2.2.1. Er is afgesproken om een wandeling met het projectteam van stadsdeel zuidoost en bewoners te organiseren in het plangebied E-oost (Nieuw Egeldonk). Jules (assistent projectmanager) organiseert dit samen met Inet Dunnewind.

2.2.2. Ook zal er een klankbordgroep worden opgericht met bewoners om plannen voor te leggen en te bespreken. Jules (assistent projectmanager) organiseert dit.

2.3. Inspraak

2.3.1. Er zijn een aantal inspraakmomenten in het planproces, waar bewoners formeel bezwaar kunnen maken op de voorgestelde plannen. Deze momenten worden gecommuniceerd via www.amsterdam.nl/e-buurt.

3. Groen

3.1. Bestaande bomen tussen de Gravestein en Egoli (heuvel) worden hoog gewaardeerd.

3.2. Verzoek om de tijdelijke inrichting van het groen (fietscrossbaan/ moestuin), zo lang mogelijk te behouden

3.3. Moestuin wordt gewaardeerd. Behoefte om de moestuin in een definitieve vorm te gieten.

3.4. Algemene waardering voor de huidge, groene, open ruimte

4. Proces

4.1. Er bestaat frustratie over van inbreng van ideeën. Mensen ervaren dat er weinig inbreng geleverd kan worden op de plannen

5. Ontwerp

5.1. Verzoek om parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein op te lossen in Nieuw Egeldonk

5.2. Er wordt voorgesteld om de onderlaag van de te bouwen appartementen in te richten voor activiteiten.

5.3. Ideeën over dubbelgebruik parkeerplekken

5.4. Idee om weer zelfbouwkavels in het plan op te nemen

5.5. Weinig plek voor creativiteit. Behoefte aan 'broeiplekken' en behoefte aan starterskansen voor jonge mensen