Els periférics

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Els periférics por Mind Map: Els periférics

1. Definició

1.1. És considera un periféric el conjunt de dispositius que no pertanyen al nucli del ordinador fundamental del ordinador.

2. Hi ha 5 tipus de periferics

2.1. Periférics d'entrada

2.1.1. captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados.

2.2. Periférics de sortida

2.2.1. Són dispositius que montren o projecten informació cap a l'exterior de l'ordinador.

2.3. Periférics d'emmagatzematge

2.3.1. Són els dispositius que emmagatzeman dades i informació. La memoria d'accés aleatori no pot ser considerada un periferic d'emmgatzematge, ja que la seva memória és volatil.

2.4. Periférics de communicació

2.4.1. Permeteixen la interacció de dos o més dispositius.

3. Exemples

3.1. Periférics d'entrada

3.1.1. Scanner, teclat, webcam, mouse, microfons...

3.2. Periférics de sortida

3.2.1. Impresora, monitor, audiculars, altaveus...

3.3. Periférics d'emmagatzematge

3.3.1. USB,CD's, discs durs, memories SD...

3.4. Periférics de communicació

3.4.1. Router, WIFI,...

4. Imatges

4.1. Perférics d'entrada

4.2. Periférics de sortida

4.3. Periférics d'emmagatzematge

4.4. Periférics de comunicació