REVOLUCIÓN FRANCESA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
REVOLUCIÓN FRANCESA por Mind Map: REVOLUCIÓN FRANCESA

1. ESTADOS XERAIS

1.1. Convocados por Luís XVI

1.2. Participantes dos tres estamentos: Nobreza, clero e terceiro estado.

1.3. Propósito do rei: Solicitar axuda económica

1.4. Caderno de queixas

1.5. Reclamación do terceiro estado: CADA DEPUTADO, UN VOTO.

1.6. A reclamación do terceiro estado foi denegada e fixo estalar o conflito

2. ASAMBLEA NACIONAL

2.1. Asamblea creada polos membros do terceiro estado ao abandonar os Estados Xerais.

2.2. 14 de xullo de 1789: Toma da Bastilla por parte do pobo francés.

2.3. Decisións para acabar co Antigo Réxime

2.3.1. Redactar a Constitución Civil do clero

2.3.2. Abolición da sociedade estamental

2.3.3. Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán

2.3.4. "Liberdade, igualdade, fraternidade"

2.4. 1791: Pasa a chamarse Asamblea Constituínte; Declaración nova Constitución (1ª da historia de Europa)

2.4.1. Luís XVI xura a nova Constitución e acepta a división de poderes.

3. CONVENCIÓN (1792-1795)

3.1. 1792: O pobo asalta o Palacio das Tullerías.

3.1.1. Familia real apresada

3.2. PRIMEIRA REPÚBLICA FRANCESA, gobernada por unha asamblea chamada Convención

3.2.1. Xirondinos: Moderados (alta nobreza)

3.2.2. Xacobinos: Radicais.

3.2.2.1. Robespierre, Danton e Marat

3.3. 1793: Luís XVI guillotinado

3.3.1. Comeza o Terror de Robespierre

3.3.1.1. PRIMEIRA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA: sufraxio universal

4. DIRECTORIO (1795-1799)

4.1. Xullo de 1794: Caída de Robepierre polo golpe de Estado de Termidor.

4.2. 1795: Nova Constitución moderada. Goberno: Directorio

4.3. Terror Branco por parte do Directorio

4.3.1. Persecución de partidarios e líderes da etapa anterior

4.4. Fin do Directorio: Golpe de Estado de Napoleón

5. NAPOLEÓN

5.1. 1799: Golpe de Estado de Napoleón.Fin do Directorio.

5.2. 1º-Cónsul 2ºCónsul Vitalicio 3º Emperador

5.3. O seu goberno baseouse en:

5.3.1. Código Napoleónico

5.3.2. Carreiras abertas ao talento

5.3.3. Restablecemento da orde

5.4. Vitorias e novo mapa de Europa. Foi derrotado na Batalla de Trafalgar por Gran Bretaña.

5.5. Intento fallido de invadir Rusia. Perdeu a Batalla de Leipzig e foi desterrado á Illa de Elba.

5.6. 1815: Volveu a gobernar por pouco tempo, IMPERIO DOS CEN DÍAS.

5.6.1. Derrotado na Batalla de Waterloo e desterrado a Santa Helena.