RSU: 1,5 kg/habitant cada dia

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
RSU: 1,5 kg/habitant cada dia por Mind Map: RSU: 1,5 kg/habitant cada dia

1. Contenidor de rebuig %70 (no reciclat)

1.1. Abocadors 60%

1.1.1. Expulsen metà, per construir els abocadors les màquines també contaminen.

1.2. Incineradores 10%

1.2.1. El fum de cremar els residus desprèn diòxid de carboni i dioxines. A part, la màquinaria també contamina.

2. Reciclat 30%

2.1. Contenidors d'envasos

2.1.1. S'hi poden tirar envasos de plàstic, tapes, llaunes de conserva o de refresc, bosses, brics...

2.1.2. Dels envasos de plàstic se'n fan de nous, de les tapes i llaunes se'n fan de noves, dels brics se'n separa l'alumini del cartró i es reutilitzen...

2.2. Contenidors de vidre

2.2.1. S'hi poden tirar envasos de vidre com ampolles i pots (sense la tapa) .

2.2.2. Dels envasos de vidre se'n fan de nous.

2.3. Contenidors de paper

2.3.1. S'hi poden tirar tota mena de cartró (els brics no) i paper.

2.3.2. Del paper i el cartró se'n fa de nou.

2.4. Contenidor de matèria orgànica 35%

2.4.1. S'hi poden tirar tota mena de restes de menjar, de jardineria...

2.4.2. Se'n pot fer compost per a jardineria.

3. Brossa descontrolada

3.1. Brossa al terra de la ciutat

3.1.1. Si ningú la recull s'acaba escampant pels carrers i poden generar malalties. També poden tenir substàncies tòxiques que poden anar per les clavegueres fins als rius.

3.2. Brossa al mar

3.2.1. La brossa al mar pot arribar a trigar fins a 600 anys a descompondre's (fil de pescar). A part, contamina el mar i fa mal als animals i plantes que hi viuen.

3.3. Brossa a la muntanya

3.3.1. Triga molt a descompondre's, pot arribar a trigar 1000 anys (piles); contamina i fa mal als animals i plantes que hi viuen.