Realización de bobinado de un motor

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Realización de bobinado de un motor por Mind Map: Realización de bobinado de un motor

1. Realización do esquema

2. comparar o estado actual

3. Comtar o número de espiras, diámetro e tomar nota

4. Dmensionar bobina. contar número de ranuras

5. Construcción das bobinas

6. Colocación e posicionamento das bobinas

7. Calculo do bobinado

7.1. Preparación das fórmulas

8. Preparación do motor

8.1. Observar o número de fases

8.2. Observar o estado do motor

8.2.1. Observar o número de grupos

9. Comprobar as espiras

9.1. Comprobación do dieléctrico

10. Facer plantilla do grupo de bobina

11. Devanado

12. Montaxe do motor

12.1. Pechado da carcasa

13. Funcionamento

13.1. Conexión dos devanados

13.1.1. Identificación dos principios e finais

13.1.1.1. Soldadura de principios e finais

13.2. Conexionado e posta en marcha

13.3. Amarre e barnizado