WHO strategie op gezondheidszorg personeel (HRH) Workforce 2030

Nederland is de laatste 3 jaar (vanaf mei 2016) uitvoerend lid geweest van de WHO.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
WHO strategie op gezondheidszorg personeel (HRH) Workforce 2030 により Mind Map: WHO strategie op gezondheidszorg personeel (HRH)   Workforce 2030

1. Effectief beleid op regionaal, nationaal en wereld niveau

2. Visie

2.1. Gelijke beschikbaarheid en toegankelijkheid tot gezondheidszorg

3. Doelen

3.1. Versterkte gezondheidstelsels

3.2. Gelijke beschikbaarheid, toegankelijkheid,

3.3. Adequate investering in gezondheidstelsels

4. Uitgangspunten

4.1. Ondersteun het recht de best mogelijke gezondheid te mogen genieten

4.2. Verzorg persoonsgerichte zorg en vermijd stigma of discriminatie

4.3. Bevorder betrokken gemeenschappen

4.4. Houd u aan de rechten van medewerkers in de gezondheidszorg en zorg voor een gezonde werkomgeving

4.4.1. Geen discriminatie

4.4.2. Geen dwang

4.4.3. Veilige en nette werkomgeving

4.5. Elimineren van geslachtsgerichte discriminatie en pesterij

4.6. Bevorder internationale samenwerking en solidariteit in overeenstemming met nationale prioriteiten

4.7. Mobiliseer financiële en politieke betrokkenheid en samenwerking tussen kiesdistricten

4.8. UN's SDG sociale ontwikkelingsdoel Verenigde Naties 1

5. Mijlpalen

5.1. 2020 Alle landen maken vaart met de ontwikkeling van werkgelegenheid in de gezondheidszorg

5.2. 2020 Agenstschappen versterken de beoordeling van (para)medisch personeel en de uitwisseling van informatie.

5.3. 2020 Alle landen maken de registratie van vraag en aanbod inzichtelijk

5.4. 2030 Alle landen maken gelijke toegang mogelijk tot gezondheidszorg

5.5. 2030 Alle landen zorgen voor verhoging van de slagingskans in trainingen voor (para)medisch personeel

6. Doel 1: Optimaliseer performance, kwaliteit en impact van de gezondheidszorg door op feiten gebaseerd beleid.

6.1. Mijlpaal 1: 2020 accreditatiemechanismen voor alle landen voor medische opleidingen

6.2. Mijlpaal 2: 2030 Alle landen halveren de ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg

6.3. Mijlpaal 3: 2030 Alle landen hebben de slagingskansen verbeterd op de opleidingen van (para)medisch personeel

7. Doel 2: Maak een verbinding tussen huidige investeringen en toekomstige eisen aan gezondheidszorg op basis van bevolkingsgroei

7.1. Mijlpaal 1: 2030 Alle landen richting halvering van de afhankelijkheid van buitenlands (para) medisch personeel

7.2. Mijlpaal 2: 2030: synergie tussen alle bilaterale en multilaterale initiatieven voor de ontwikkeling van training ter ondersteuning van gezondheidszorg ontwikkeling

7.3. Mijlpaal 3: 2030 partners in duurzame ontwikkelingsdoelen hebben 10 miljoen extra gezondheidszorgbanen gecreëerd

8. Doel 3: Capaciteit opbouwen subnationaal, nationaal, regionaal en wereldwijd voor effectief beheer van overheidsbeleid op gezondheidsgebied

8.1. Mijlpaal !: 2020 hebben alle landen mechanismen om intersectoraal de HRH te coördineren

8.2. Mijlpaal 2: 2020 alle landen hebben een HRH unit voor het ontwikkelen van HRH beleid en het monitoren daarvan

8.3. Mijlpaal 3: 2020 hebben alle landen een instituut ter bevordering van patientveiligheid en overzicht hierop in de particuliere sector

9. Doel 4: Alle landen hebben systemen opgezet ter ondersteuning van informatieuitwisseling over HRH

9.1. Mijlpaal 1: 2020 hebben alle landen vooruitgang geboekt bij het opzetten van registers voor het volgen van de personeelsontwikkeling in de gezondheidszorg

9.2. Mijlpaal 2: 2020 hebben alle landen vooruitgang geboekt bij het delen van HRH-gegevens via nationale instituten en het indienen van kernindicatoren bij de WHO

9.3. Mijlpaal 3: 2020 hebben alle bilaterale en multilaterale agentschappen de uitwisseling verbeterd van personeelsbeoordeling en informatie-uitwisseling over de gezondheidszorg