Feedback

Feedback geven en ontvangen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Feedback により Mind Map: Feedback

1. Kritiek, betweter

2. Tips

2.1. richt je op resultaat

2.2. begin positief

2.3. vertrek vanuit jezelf

2.4. focus op gedrag/ acties

2.5. wees specifiek en concreet

2.6. controleer of de feedback begrepen is

2.7. geef ruimte voor reactie

3. Ontvangen

3.1. luister geïnteresseerd

3.2. neem je tijd

3.3. vraag door

3.4. verbeteracties

4. effectief

4.1. wordt gehoord, begrepen en geaccepteerd

4.2. blinde vlekken kleiner maken

5. 2 soorten feedback

5.1. positief = uitbreiden van gedrag

5.2. negatief= verandering van gedrag

6. Wederkerig

7. Bijdrage leren aan de hele organisatie