welke maatschappelijke trends beïnvloeden de consument?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
welke maatschappelijke trends beïnvloeden de consument? により Mind Map: welke maatschappelijke trends beïnvloeden de consument?

1. problemen voor de aarde

1.1. opwarming van de aarde

1.2. grondstoffen tekort

1.3. plastic afval

1.4. waterschaarste

2. migratie

2.1. van lagere inkomst landen naar rijkere en veiligere inkomst landen

3. urbanisatie / verstedelijking

3.1. uitdagingen

3.1.1. nieuwe consumptiepatronen

3.1.2. meer groen en ontspanning nodig zoals: meer parken

3.1.3. klimaat

3.1.4. smart cities

3.1.5. infrastructuur

3.1.6. veiligheid

4. levensverwachting en vergrijzing

4.1. toename 67 plussers

4.2. hoe komt dit?

4.3. betere zorg

4.4. babyboom generatie

5. toename singlehuishoudens

5.1. meer vrouwen boven de 80 jaar

5.2. veranderende samenlevingsvormen LAT relaties

5.3. mensen trouwen later

5.4. toename scheidingen dus meer alleenwonende vaders