Staffunctionaris Advies & Beleid (Bedrijfsvoering)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Staffunctionaris Advies & Beleid (Bedrijfsvoering) により Mind Map: Staffunctionaris Advies & Beleid (Bedrijfsvoering)

1. Communicatie

1.1. Mede opstellen communicatiebeleid

2. PR

2.1. Contentbeheer website

2.2. Vormgeving

2.3. Social media

3. ARBO

3.1. Advisering preventiemedewerkers en BHV-commissies

4. Wetgeving

4.1. Advisering directie t.a.v. wettelijke protocollen

4.2. Contact met DUO

4.3. Controle uitwisselen met ROD

4.4. Scholing aan administratieve krachten van stichting

4.5. Contacten met PO-raad en VOS/ABB

5. Systemen

5.1. Leerling Administratie Systeem bovenschools beheer

5.2. E-Herkenning aanvraag en bovenschools beheer

5.3. COOL portaal ICT -netwerk bovenschools beheer

5.4. Inspectie documentbeheer

6. Huisvesting

6.1. Meerjaren Onderhoud

6.2. Advisering inrichting gebouwen

6.3. Risico inventarisatie

6.4. Contacten met aannemers, ZZPérs en ondernemingen

6.5. Onderhandelingen voeren

6.6. Projectgroep IHP deelname

6.7. Vergunning aanvraag

6.8. Revitalisatieprojecten

6.9. IKC-vorming

7. Inkoop

7.1. Opstellen, bewaken en uitvoeren inkoopbeleid

7.2. Aanbesteden en uitvragen

7.3. Opstellen PvE's

7.4. Onderhandelingen voeren

7.5. Adviseren directies

7.6. Samenwerking met andere besturen

7.7. Opstellen begrotingen met directies

8. AVG

8.1. Meldpunt datalekken

8.2. Opstellen en bewaken richtlijnen AVG

8.3. Privacy officer

8.4. Contact met functionaris gegvensbescherming

8.5. Adviseren medewerkers stichting

8.6. Uitvoeren normenkader en opstellen digitaal veiligheidsbeleid

9. ICT

9.1. Adviseren aanschaf ICT-middelen

9.2. Licentiebeheer

9.3. Google admin beheer

9.4. Bovenschoolse ICT contactpersoon / support

9.5. Contactpersoon voor ICT-bedrijven

9.6. Controle verwerkersovereenkomsten

10. Verzekeringen

10.1. Advisering managementassistent

10.2. Be- en afhandeling cases

10.3. Opstellen beleid voor stichting

10.4. Contact met verzekeringsmaatschappij