Visie op ICT

Plan your projects and define important tasks and actions

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Visie op ICT により Mind Map: Visie op ICT

1. Wat is de visie op ICT van mijn team?

1.1. De visie ICT moet stroken met de visie van de school: vrijzinnig humanisme ( vb : verdraagzaamheid bij het gebruik van sociale media

1.2. Dat weten wij nog niet!!! We zijn daarmee bezig.

1.3. Integratie in het leerproces.

1.4. Lln. leiden naar gepast gebruik van ICT, rekening houdend met de voordelen en gevaren ervan.

2. TIP: om je antwoord te noteren, klik je eerst op de vraag en daarna druk je op de TAB toets.

3. Waar wil ik naartoe met ICT, rekening houdend met schoolvisie en eindtermen?

3.1. Lln. kennis laten maken met de digitale leeromgeving.

3.2. Lln. weerbaar maken.

3.3. Lln. begeleiden om kritische burgers te worden.

3.4. Lln. begeleiden om hun talenten te ontdekken.

3.5. lln leren omgaan met ICT

3.6. lln bewust laten worden van de gevaren van internet

3.7. Een lkr. voor de klas die voldoende tools kent om samen met de lln. vlot ICT toe te passen

3.8. lln laten leren via ICT

3.9. mogelijkheden ontdekken, verruimen leefwereld

3.10. Lln. een positieve houding laten aannemen tegenover ict.

4. Welke leeractiviteiten zie je de leerlingen bij uitstek uitvoeren?

4.1. Leerlingen kunnen zelfstandig inoefenen.

4.2. Leerlingen kunnen opzoekwerk verrichten.

4.3. Leerlingen kunnen samenwerken.

4.4. Lln. kunnen correct omgaan met materiaal.

4.5. Lln. kunnen ict als middel gebruiken (powerpoint, filmpje, ...).

4.6. verslagen opslaan van activiteiten zoals een kringgesprek

4.7. digitale verhalen bekijken

4.8. tekenoefeningen uitvoeren

4.9. spelmogelijkheden

4.10. differentiatie

4.11. kennis overbrengen aan elkaar