Evaluarea naţională la limba română 2010

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Evaluarea naţională la limba română 2010 により Mind Map: Evaluarea naţională la limba română 2010

1. Modele de subiecte

2. Competenţe generale

2.1. 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

2.1.1. Competenţe specifice

2.1.1.1. 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date

2.1.1.1.1. Conţinuturi asociate

2.1.1.2. 3.2. sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

2.1.1.2.1. Conţinuturi asociate

2.1.1.3. 3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele

2.1.1.3.1. Conţinuturi asociate

2.2. 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

2.2.1. Competenţe specifice

2.2.1.1. 4.1. redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

2.2.1.1.1. Conţinuturi asociate

2.2.1.2. 4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie

2.2.1.2.1. Conţinuturi asociate

3. Calendar

3.1. 4 mai 2010

3.2. 25 mai 2010 ( perioadă specială)

4. Programa de examen