Merakit Komputer (PC)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Merakit Komputer (PC) により Mind Map: Merakit Komputer (PC)

1. Mempersiapkan Peralatan

2. Memahami Komponen-Komponen Komputer

3. Prosedure Perakitan Komputer

4. Memasang komponen Prosessor dan Memory RAM

5. Memasang Komponen HDD dan Optical Drive

6. Memasang Komponen VGA Card dan Kabel-kabel Front Panel

7. Tahapan Akhir Perakitan, Menyambungkan Peripheral Utama