Jenis Dan Binaan Frasa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jenis Dan Binaan Frasa by Mind Map: Jenis Dan Binaan Frasa

1. FRASA ADJEKTIF

1.1. Terbina daripada satu perkataan atau sederetan perkataan yang mengandungi kata adjektif sebagai inti.

1.2. Kombinasi dua kata adjektif yang menekankan beberapa unsur keserasian makna. Contoh : cantik molek, penat lelah

2. FRASA SENDI NAMA

2.1. Binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu sendi nama dan frasa nama yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu. Dalam binaan ayat biasa, frasa sendi nama menjadi predikat dalam ayat.

2.1.1. Frasa sendi nama boleh dibentuk melalui empat cara : - Sendi nama dan frasa nama. Contoh : di pasar - Sendi nama, kata nama arah dan frasa nama. Contoh : di tepi pasar -Sendi nama, kata nama arah, frasa nama dan ayat komplemen. Contoh : ke dalam hutan untuk menangkap rusa.

3. FRASA NAMA

3.1. Frasa Nama yang terbentuk daripada sederetan perkataan mempunyai dua jenis hubungan

3.2. Sebagai Contoh : Guru sekolah menengah itu sedang menasihati murid-muridnya (FN+FK)

4. FRASA KERJA

4.1. Terbina daripada satu perkataan sahaja (iaitu terdiri daripada kata kerja tak transitif) atau sederetan perkataan yang menjadi unsur predikat dalam ayat.

4.2. Sebagai contoh : Adik menangis (FN+FK)