Тема. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою by Mind Map: Тема. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

1. ПОВТОРИ Інтерактивна вправа "Продовж речення" Наш світ складається із ... . Складові частинки речовин - це ..., ..., ... . Атоми або хімічні елементи утворюють ... речовини, їх називають ... та ... . Позначають хімічний елемент одним або двома ... . Хімічні елементи розташовані у .... системі. Із періодичної системи хімічних елементів ми можемо охарактеризувати будову ... та дізнатися про масу атома, яку називають .... і позначають ... Взаємодія двох хімічних елементів між собою утворюють ... речовини (молекули, йони), тобто ...... та аморфної будови. Описують складну речовину за допомогою ... . Хімічна формула показує ... й ... склад речовини.

2. ЗОРІЄНТУЙСЯ Поетична нотка Щоб хімію добряче знати, Треба вміти рахувати. Спочатку маси речовин, Але це тільки на почин. Проте почин – один з початків, Формування вмінь й задатків. Не навчишся, маси рахувати Надалі важко буде хімію вивчати.

2.1. Візуально масу твердих речовин можна ...., а рідких речовин виміряти ... .. Але масу молекул, йонів визначаємо відносно складових частинок сполук (назвіть складові частинки) речовин.

3. Компетентності учнів на уроці Я ЗНАТИМУ що відносна молекулярна маса речовини - це фізична величина Я ВМІТИМУ позначати відносну молекулярну масу речовини Я МОГТИМУ обчислювати відносну молекулярну масу речовини за її хімічною формулою

4. ВИВЧИ План 1. Поняття відносна молекулярна маса речовини 2. Алгоритм обчислення відносної молекулярної маси сполуки за її формулою

4.1. ВІДТВОРИ Розрахункові задачі 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. Хімічний тренажер "Складання алгоритму обчислення Mr сполуки за її формулою"

4.1.1. Послідовність дій Приклади виконаних дій 1) Прочитайте текст задачі Обчисліть відносну молекулярну масу нітроген (V) оксиду 2) Складіть хімічну формулу речовини 3) Запишіть скорочено умову задачі 4) Користуючись Періодичною системою випишіть відносні атомні маси елементів, що входять до складу речовини 5) Складіть формулу розрахунку відносної молекулярної маси, розглядаючи Мr як суму добутків Аr елементів на число атомів кожного з них 6) Розрахуйте Мr речовини за складеною формулою 7) Запишіть відповідь

4.2. ЗАПАМ‘ЯТАЙ Хімічний тренажер (групова робота) Вправа 108 (ст.92)

4.3. ДОСЛІДЖУЙ ВДОМА Опрацюй §.15 Задача 113 (ст. 92) - задачу розібрати