Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Forme de evaluare by Mind Map: Forme de evaluare
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Forme de evaluare

Domeniul la care se raportează

Evaluarea domeniului psihomotor

Evaluarea domeniului socio-afectiv

Evaluarea domeniului cognitiv

Obiectul evaluării

Evaluarea procesului de învăţare

Evaluarea performanţelor

Evaluarea contextului

Evaluator

Autoevaluare

Interevaluare

Evaluare internă

Evaluare externă

Etapa în care se face evaluarea

Evaluare iniţială

Evaluare continuă

Evaluare finală