Forme de evaluare

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Forme de evaluare by Mind Map: Forme de evaluare

1. Domeniul la care se raportează

1.1. Evaluarea domeniului psihomotor

1.2. Evaluarea domeniului socio-afectiv

1.3. Evaluarea domeniului cognitiv

2. Obiectul evaluării

2.1. Evaluarea procesului de învăţare

2.2. Evaluarea performanţelor

2.3. Evaluarea contextului

3. Evaluator

3.1. Autoevaluare

3.2. Interevaluare

3.3. Evaluare internă

3.4. Evaluare externă

4. Etapa în care se face evaluarea

4.1. Evaluare iniţială

4.2. Evaluare continuă

4.3. Evaluare finală