klasifikimi i rrjeteve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
klasifikimi i rrjeteve by Mind Map: klasifikimi i rrjeteve

1. Arkitektura klient-server

1.1. Nje server eshte nje kompjuter I madh dhe siguron sherbimin nga nje burim ne rrjet te gjith kompjuterat qe lidhen me te ,quhen klient Ne nje rrjet te arkitektures klient-server te dhenat jane te qendersuara keshtu qe ato nuk mund t’I perdore kushdo Duke qene s kjo arkitektur ka shume perdorues ,jo rralle marrja e sherbimeve eshte e ngadalte .elementet e domosdoshem ten je rrjeti me arkitektur klient-server jane : Klienti Serverat pajisjet e rrjetit qe sherbejn per te lidhur klientet me serverin Pajisje te tjera periferike si skenar,printer

2. Arkitektura peer to peer

2.1. • Arkitektura peer to peer P2P eshte nje rrjet I vogel kompjuterash I konfiguruar ne menyre qe te lejoj disa skedar ose dosje te ndahen ne nje numer perdoruesish te rrjetit ne kete konfigurim secili prej kompjuterave sherben si server dhe klient njekohesisht per te konfiguruar kete rrjet nuk nevojitet nje server ose administrator lidhja behet me nje kabell te thjeshte ne menyre te lehte .ky rrjet komputerash njihet ndryshe eshe si work group

3. Klasifikimi I rrjeteve Nevoja per te ndare informacione dhe burime mes nje numeri te caktuar kompjuterash ka cuar ne lidhjen ne sistemin kompjuterik ,qe njihien ndryshe me emrin rrjete Tipari kryesor I rrjetit eshte se kompjuterart jane te lidhur ne menyre te tille qe te dhenat mund te transferohen nga nje kopjuter te tjetri Per klasifikimmin e rrjeteve merren ne considerate tri kritere baze : madhesia e zones se mbulimit,arkitektura e rrjetit

4. Lan

4.1. Man

4.1.1. Wan

4.1.1.1. Kompjutera qe mund te lidhen ndermjet tyre ne cdo skaj te globit .pikerisht lidhja e kompjuterave ne largesi te medha realizohet nga rrjeti WAN

4.1.2. Ka kuptimin e nje zone te madhe mbulimi per nga numeri banoreve dhe nje veprimtari te madhe ekonomike,shoqerore e kulturore . rrjeti qe lidh kompjuterat Brenda nje qyteti

4.2. Nenkupton nje bashkesi kompjuterash qe jane vendosur Brenda nje ndertese ose nje grupi ndertesash

5. i hapur

5.1. i mbyllur

5.1.1. Nje rrjet I mbyllur eshte nje rrjet qe zoterohet vetem nga nje pronar ,aplikimet I kane te kufizuara ose me pages

5.2. Nje rrjet I hapur eshte nje rrjet qe mund ta shfrytezoj kushdo qe ka nje kompjuter