Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUYỄN TRÃI by Mind Map: NGUYỄN TRÃI

1. Sự nghiệp văn học

1.1. Những tác phẩm chính:

1.1.1. ...............................................................................

1.1.2. ...............................................................................

1.1.3. ............................................................................

1.2. Văn chính luận

1.2.1. tác phẩm tiêu biểu

1.2.1.1. Bình ngô đại cáo ( thiên cổ hùng văn )

1.2.1.2. Quân trung từ mệnh tập ( sức mạnh hơn 10 vạn quân 0

1.2.2. giá trị nội dung

1.2.2.1. tư tưởng nhân nghĩa

1.2.2.2. tư tưởng yêu nước, thương dân

1.2.3. giá trị nghệ thuật

1.2.3.1. hệ thống luận điểm, luận cứ mạch lạc

1.2.3.2. lí lẽ, lập luận chặt chẽ, sắc bén

1.2.3.3. giọng điệu hùng hồn, đanh thép

1.3. Thơ trữ tình

1.3.1. những tác phẩm tiêu biểu

1.3.1.1. Ức trai thi tập

1.3.1.2. Quốc âm thi tập

1.3.2. giá trị nội dung

1.3.2.1. phẩm chất anh hùng

1.3.2.1.1. ..................................................................................................................................

1.3.2.1.2. .............................................................................................................................................

1.3.2.2. phẩm chất giản dị, đời trường

1.3.2.2.1. .......................................................................................................................

1.3.2.2.2. ................................................................................................................................

1.3.2.2.3. ..............................................................................................................................

1.3.3. giá trị nghệ thuật

1.3.3.1. ...............................................................................................................................

1.3.3.2. ..............................................................................................................................

2. Cuộc đời

2.1. Tiểu sử

2.1.1. Tần, Hồ, Hậu Lê : 1380-1420

2.1.2. Quê: Hải Dương-Hà Nội

2.1.3. Gia đình( yêu nước, văn học)

2.1.3.1. Ông ngoại: Trần Nguyên Đán

2.1.3.2. Cha: Nguyễn Phi khanh

2.1.3.3. Mẹ: Trần Thị Thái

2.2. Các giai đoạn cuộc đời

2.2.1. Từ nhỏ -> 1427:

2.2.1.1. 5t: mẹ mất . 10t: ông ngoại mất

2.2.1.2. 1400: đỗ Thái học sinh, làm quan nhà Hồ

2.2.1.3. 1407-1417: tiễn cha giam lỏng ở Đông Quan

2.2.1.4. 1417-1727: quân sư cho Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn

2.2.2. 1427-1442

2.2.2.1. 1427-1428: làm quan cho triều Hậu Lê

2.2.2.2. 1439: cáo quan ở ẩn tại Côn Sơn

2.2.2.3. 1440: ra làm quan lần 2

2.2.2.4. 1442: oan án Lê Chi Khanh, Tru di tam tộc

2.2.3. 1464: được giải oan

2.2.4. 1980: danh nhân văn hóa thế giới