Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Økonomisk globalisering by Mind Map: Økonomisk globalisering

1. Kapitalisme og nyliberal politikk

1.1. Ny-klassisk økonomisk teori

1.1.1. David Ricardo

1.1.2. Adam Smith

2. Årsaker

2.1. Teknologi

2.1.1. Transport

2.1.1.1. Kommunikasjonsteknologi

2.1.2. Produksjonsteknologi

2.1.2.1. JIT

2.1.2.2. Fordisme

2.2. Kulturell globalisering

2.3. Ny internasjonal arbeidsdeling

2.3.1. Lokaliseringsfaktorer

2.4. Aktører

3. Konsekvenser

3.1. Ulike konsekvenser på forskjellige geografiske nivåer

3.2. Positive og negative konsekvenser

3.3. Økt handel

3.4. Økt samarbeid

3.5. Nasjonalstatens rolle

4. Se begrepsforklaringer her: Økonomisk geografi (kapittel 6 og 8) Flashcards | Quizlet

5. Aktører

5.1. Flernasjonale selskaper

5.2. Stater

5.2.1. Regulering og deregulering

5.3. Internasjonale samarbeidsorganisasjoner

5.3.1. Politiske

5.3.1.1. FN

5.3.1.2. EU

5.3.2. Økonomiske

5.3.2.1. WTO

5.3.2.2. IMF

5.3.2.3. Verdensbanken

5.4. Regionale samarbeidsorganisasjoner

5.4.1. EU

5.4.2. NAFTA

5.4.3. ASEAN

5.4.4. AU

5.5. Enkeltmennesket?

6. Bærekraftig utvikling?

6.1. Forurensning

6.2. Ressursforbruk

6.3. FNs bærekraftsmål