Økonomisk globalisering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Økonomisk globalisering by Mind Map: Økonomisk globalisering

1. Kapitalisme og nyliberal politikk

1.1. Ny-klassisk økonomisk teori

1.1.1. David Ricardo

1.1.2. Adam Smith

2. Aktører

2.1. Flernasjonale selskaper

2.2. Stater

2.2.1. Regulering og deregulering

2.3. Internasjonale samarbeidsorganisasjoner

2.3.1. Politiske

2.3.1.1. FN

2.3.1.2. EU

2.3.2. Økonomiske

2.3.2.1. WTO

2.3.2.2. IMF

2.3.2.3. Verdensbanken

2.4. Regionale samarbeidsorganisasjoner

2.4.1. EU

2.4.2. NAFTA

2.4.3. ASEAN

2.4.4. AU

2.5. Enkeltmennesket?

3. Årsaker

3.1. Teknologi

3.1.1. Transport

3.1.1.1. Kommunikasjonsteknologi

3.1.2. Produksjonsteknologi

3.1.2.1. JIT

3.1.2.2. Fordisme

3.2. Kulturell globalisering

3.3. Ny internasjonal arbeidsdeling

3.3.1. Lokaliseringsfaktorer

3.4. Aktører

4. Bærekraftig utvikling?

4.1. Forurensning

4.2. Ressursforbruk

4.3. FNs bærekraftsmål

5. Konsekvenser

5.1. Ulike konsekvenser på forskjellige geografiske nivåer

5.2. Uenighet om det er positivt eller negativt

5.3. Økt handel

5.4. Økt samarbeid

5.5. Nasjonalstatens rolle

6. Se begrepsforklaringer her: Økonomisk geografi (kapittel 6 og 8) Flashcards | Quizlet