Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biblen by Mind Map: Biblen

1. Testamenter

1.1. Det gamle testamente

1.1.1. Historiske bøger

1.1.1.1. Mosebøger

1.1.1.2. Dommerbogen

1.1.1.3. Josvabogen

1.1.1.4. Ruths bog

1.1.1.5. samuelsbøgerne

1.1.1.6. Kongebøgerne

1.1.1.7. Krønnikebøgerne

1.1.1.8. Esras bog

1.1.1.9. Esters bog

1.1.2. Profeiske bøger

1.1.3. Pætiske bøger

1.1.4. Jødernes bibel

1.2. Det nye testamente

1.2.1. Efter jesu fødsel

1.2.2. Historiskebøger

1.2.3. Breve

1.2.4. Profetiskebøger

2. Gud

3. Jesus

4. De ti bud

5. Evangelier

5.1. Lukas

5.2. Matæos

5.3. Markus

5.4. Johannes

6. Adam og Eva

7. Skabelsen