Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Majandus by Mind Map: Majandus

1. Tootmine

2. Ettevõte

3. Tervis

4. Abistamine

5. Tervis

6. Elamute ehitamine

7. Raha

8. Põllumajandus

9. ühiskond

10. Kulstuur

11. Tervise hoid

12. Poliitika

13. Maja lütmine

14. Kunst

15. Toidu hankimine

16. Teenused

17. Rõivaste hankimine

18. Taime kasvatus

19. Haridus

20. Raha

21. Äri