IM/SD Projekt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IM/SD Projekt by Mind Map: IM/SD Projekt

1. Verktyg

1.1. Hastur

1.1.1. Webb

1.1.1.1. Utskrifter

1.1.1.1.1. Möjligheten att fylla på utskrifter på endagskonto

1.1.1.2. Multikort

1.1.1.2.1. Möjlighet att skriva in multikortnummer samt kontrollera att korrekt nummer är inskrivet och att de har rätt antal siffror

1.1.1.3. Utskrifter

1.1.1.3.1. Möjlighet att fylla på utskrifter ska utgå ifrån rättigheter i Novell inte IP-nummer

1.1.1.4. Grupphantering

1.1.1.4.1. Möjligheten att hantera studenter gruppvis utifrån vilken kurs de går När man tex går ut för att stödja en distansutbildning, som kanske bara är här en gång i terminen och alla konto MÅSTE fungera, hade det varit bra att kunna söka på en anmälningskod och få upp alla konto som tillhör den kursen. Med denna lista kan man snabbt få en överblick på vilka förberedelser som måste göras. Är det några konto som ska skapas etc mm Idag måste man sitta och skriva in alla personnummer/datorid (om man har tillgång till dessa) för hand vilket tar onödigt mycket tid.

1.1.1.5. Printloggar

1.1.1.5.1. Möjlighet att se loggarna i hastur

1.1.1.6. Datumstämpel

1.1.1.6.1. Utskrift av vilket datum en student är registrerad på en kurs. Detta är ett problem iom att det tar tre dagar för en student att importeras i Itslearning. Tre dagar i en viktig terminstart där studenten vill ha svar på när de kan logga in och jobba. Idag kan man bara säga, vänta tre dagar utan att man vet om det är det som verkligen är problemet. Mål Bättre information till studenterna

1.1.1.7. Namnändringar

1.1.1.7.1. När en student ändrar sitt namn, måste denna hantering ske manuellt till itslearning. Det hade varit bra om hastur flaggade för att namnen inte var samma i itslearning/novell/ladok då kan vi motverka denna incident proaktivt. Möjligtvis ska detta inte vara en hasturfunktion utan en Scheduled Task som löser/flaggar för dessa problem så att det inte är användaren som upptäcker det.

1.1.1.8. PNR ITslearning/LPW

1.1.1.8.1. Kontroll vid varje sökning om det står samma personnummer i Novell som Ladok SAMT itslearning. Detta skulle lösa många problem med LPW samt möjligheten att upptäcka "synknyckelproblemet" i Itslearning. Detta ska egentligen ligga som Scheduled task! Incidenterna ska identifieras innan de inträffar!

1.1.1.9. Endagskonto Utskrifter

1.1.1.9.1. Få tillgång till loggfilerna i hastur kring vilka utskrifter som är gjorda på respektive konto. Dagens kontroll måste eskaleras till 2-line vilket är onödigt, detta kan göras av Firstline.

1.1.1.10. Session

1.1.1.10.1. Personalen i helpdesken och Service Desken är inloggade i hastur hela dagarna. Tyvärr är inloggningssessionen lite väl kort, vilket innebär att man kan behöva logga in på tjänsten 20-gånger om dagen. En längre inloggningssession hade underlättat.

1.1.1.11. Endagskonto info

1.1.1.11.1. Biblioteket vill ha instruktioner om vad som gäller angående endagskonton. har man tillgång till trådlöst, hur fyller man på credits osv. Gärna en liten inforuta i hastur. Speciellt en varningsruta om att man ska alltid begära legitimation.

1.1.1.12. Interface

1.1.1.12.1. Länken Bibliotek behöver uppdateras. Finns i Hasturs huvudmeny. (Kanske behövs inte länken länge, dags att renodla gränssnittet?)

1.1.1.13. Vidarebefordring

1.1.1.13.1. Många studenter hör av sig efter de slutat studera och ber oss tabort deras vidarebefordning av skolmailen. De kommer aldrig ihåg sitt lösenord och det är lättare att tabort vidarebefordringen än att skicka brev med deras lösenord. Detta kan bara göras från Novell = att det blir ett 2-line ärende. Mål: Bättre lösningsgrad i Firstline

1.1.1.14. Nilex integration

1.1.1.14.1. Mycket av vad som görs i Hastur är en del av Firstlines arbete. Detta arbete läggs inte in i Nilex och blir därför "osynligt". Det finns dock en möjlighet att lägga in hasturarbete direkt i Nilex databasen som stängda ärende. Härmed skulle man kunna få en rättvis bild av vad som löses av Firstline och samtidigt bistå IM/SD uppföljningsrutiner med data. Tex om helpdesken låser upp ett konto, ska detta registeras som en incident och undersökas " Varför är detta konto inte redan upplåst?". Note: Tidigare har det sagts att detta inte var möjligt pga att vi inte fick röra nilexdatabasen från extern källa men jag har kollat med Kjell på Nilex och han nästa uppmanade att utveckla mot databasen och att det var många som gjorde det med lyckat resultat.

1.1.2. App

1.1.2.1. Hostlist

1.1.2.1.1. Idag finns 2 hostlistor för ipnummerhantering: En i excel och en i Hastur 2. Att flytta hanteringen till en lista skulle spara mycket tid vid hantering av IP-nummer Mål: Lättare hantering av IP på Malmö Högskola. Mindre IP-krockar

1.2. Telefoni

1.2.1. Storm

1.2.1.1. Stormmeddelande i telefonväxeln Att vid stort tryck på 57555 ha möjligheten att lägga ut ett meddelande som användaren kan lyssna av tex om mailen går ner. Mål Bättre information vid stora driftstörningar

1.2.2. Tonvalsmeny

1.2.2.1. Bättre SPOC genom att ha en meny med knappval där man kan välja 1. IT-support 2. Biblioteket osv Mål: Ett nummer för all service på Malmö högskola

1.3. Remote

1.4. Auto-tools

1.5. Nilex

1.5.1. Användardatabasen

1.5.1.1. Uppdatering av användardatabasen med den nya organisationen

1.6. KEDB

1.6.1. FAQ

1.6.1.1. Realtids FAQ från Known Error DB

2. Nätverk

2.1. Ett Nät på Orkanen

2.1.1. När en dator ska flyttas mellan våningarna på Orkanen måste ip administration utföras. Detta är något vi vill komma ifrån. Vid flytt av dator ska endast inventarieregistret uppdateras. Mål: Flytt av datorn utan ip administration. Dvs flytt av dator kan utföras av vaktmästare.

2.2. Internet till Bläckfisken

2.2.1. Datorer som är ghostade i vårt nuvarande configcenter har inte riktigt ip ut mot internet. Varje ghostning leder till omkoppling av sladdar vilket är en onödigt moment i konfiguration av datorn. Det främsta anledningen till förändring är dock att vi slipper hårdkoda ip på maskiner som ska konfigueras. Mindre hantering av ip-nummer = mindre fel i dhcp`n och ip-krockar. Mål Bättre ip hantering

3. Avslutat

3.1. Novell Connections

3.1.1. Idag är det många system som slåss om de 2 Novell connections som finns att tillgå på studenternas Novellkonto. En funktion som ökar på dessa connections hade varit bra tex vid de tillfällen Novell inte släpper connections och studenterna inte kan logga in på tex itslearning av den anledningen. (När studenten ska ansluta mot itslearning men är inloggad på webmailen och en studentdator).

3.1.1.1. Alla konto verkar ha 4 connections nu

3.2. Verktyg till tekniker

3.2.1. Alltid brist på verktyg i verkstaden. Personliga verktygssätt till IT-teknikerna ute i fältet.

4. My Geistesblitzes

4.1. Realtids FAQ från known error

4.2. skicka ut mail med information om våra tjänster vid terminstart

4.3. Dator som står i biblioteket tillgänglig för självservice, förlänga endags konto.

5. AutoTools

5.1. Sched Tasks

5.1.1. Mycket problem som gäller studenternas konto skulle kunna lösas genom att köra kontrollprogram på nätterna. Tex Studenter som är registrerade på en kurs men vars konto är låst i Novell. Studenter som är registrerade på en kurs men inte inte har ett konto i Novell. Det finns stora vinster att göra här! Problemet ska inte upptäckas av studenten, utan dessa program ska köras varje natt och resultatet ska mailas in i Nilex för åtgärd.

5.2. IT`s learning Lista

5.2.1. Itslearning använder Kursinfo för att hantera vilka lärare som ska kopplas till olika kurser. I terminstart är det dock en antal kurser varje år där ingen lärare är kopplad i kursinfo. Detta skulle vi vilja motarbeta proaktivt genom att ha möjligheten dra ut en lista på vilka kurser som saknar inmatad lärare.

6. SjälvService

6.1. Automatisk utlämning av datorid till studenter

6.2. Lösenordstjänst

6.2.1. Lösenordadminstation är något som belastar främst helpdesken. Med 1000 tals ärende varje termin. Detta arbete skulle kunna minskas genom en påminnelsetjänst på internet. 4 förslag 1. Ange alternativ e-post i studentportalen där studenten kan få nytt lösenord. 2. SMS 3. Säkerhetsfråga som studenten kan ange i studentportalen. 4. Postens ebrev.

6.3. WIFI

6.3.1. Själva registrera MAC adress för access till MAH04

6.4. Dynamiskt formulär

6.4.1. Ett bättre felanmälansformulär med inbyggd FAQ samt dynamisk mottagare. Ett formulär för att kontakta hela bit: IT-support, RFC, Bibliotek, Telefoni, Inköp Mål Mer samlad SPOC

6.5. Listserv

6.5.1. Gränsnittet för att anmäla/tabort sig från olika e-postlistor är svårt för användaren att förstå sig på och rörigt. En formulärsida skulle kunna förenkla detta arbetsmoment.

7. Övrigt

7.1. Licenshantering

7.1.1. Inköp av Lincenser ska ske på IT-avdelningen Snabbare handläggningstider vid licensbeställningar

7.2. Kalender

7.2.1. Palasso

7.2.1.1. ICAL kalender från palasso för att informera om hemma/sjuk/semester

7.2.2. Planerad driftstörning

8. Mallar

8.1. Workstation

8.1.1. När en personal har ändrat lösenord måste detta synkas med personalens arbetsdator. Detta innebär i grova termer att varje gång en personal byter lösenord måste de kontakta helpdesken för att få hjälp med hur detta går till. Lösning: En arbetsgrupp som tittar på hur ett autoinloggningsscript skulle se ut och hur implementationen kan se ut i stor skala implementeras i stor skala. I väntan på zenworks!

8.2. ZenWorks

8.2.1. Zenworks i föreläsningssalarna på orkanen, skulle ge bättre möjlighet att hjälpa till vid akuta föreläsningsproblem.

9. Dokumentation

9.1. Dependencies

9.1.1. När en SQL server går ner! Vilka tjänster påverkas? I väntan på CMDB en förteckning på tjänster som ligger på dessa servrar. Lista över dependencies Basic: SAN SQL server NAV ESX03 Filemaker som SPOF. För alla dessa ska det göras en aktuell lista!

9.2. Kompetenskarta

9.2.1. Vem kan vad? När en fråga kommer in till Service Desken och mer information behövs om konfigurationen, tex vilka portar är öppna i det trådlösa. Hade det varit bra med en karta med den mest grundläggande kompetensen, tex windows, novell, itslearning, webzone osv

10. Teckenförklaringar

10.1. Påverkan/prioritet

10.1.1. Hög

10.1.2. Mellan

10.1.3. Låg

11. Möjliga Studentprojekt

11.1. New node