Dobra generujące nierówności społeczne

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dobra generujące nierówności społeczne by Mind Map: Dobra generujące nierówności społeczne

1. Wykształcenie

1.1. wartość autoteliczna: ludzie zdobywają wykształcenie i wiedzę, ponieważ pozwala ona poszerzać horyzonty

1.2. wartość instrumentalna: wykształcenie jest pomocne w stosunku do zdobycia pozostałych dóbr

2. Dobra materialne

2.1. wartość autoteliczną definiuje kultura

3. Prestiż

3.1. wartość autoteliczna- ludzie budują poczucie własnej wartości na podstawie dwóch przesłanek:

3.1.1. autorefleksji dotyczącej własnych postaw

3.1.2. obserwacji jak jesteśmy postrzegani przez innych

4. Władza

4.1. wartość autoteliczna posiadanie władzy daje poczucie siły, potęgi i znaczenia

5. Zdrowie

5.1. posiada tylko wartość autoteliczną ponieważ dobre samopoczucie jest źródłem samoistnej satysfakcji i warunkiem do zdobycia pozostałych dóbr