Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formát textu by Mind Map: Formát textu

1. Symboly

1.1. Matematické symboly

2. Odstavec

2.1. Odsazení

2.2. Číslování

2.3. Zarovnání

2.4. Mezery mezi odstavci

2.5. Řádkování

2.6. Ohraničení

3. Písma

3.1. Velikost

3.2. Font

3.3. Kurzíva

3.4. Tučně

3.5. Index

3.5.1. Dolní

3.5.2. Horní

3.6. Podtržení

3.7. Zvýraznění

3.8. Barva

3.9. Efekt

4. Typografie

4.1. Pevné mezery

4.2. Odrážky

4.3. Vkládání

5. Rozložení stránky

5.1. Zápatí

5.2. Záhlaví

5.3. Sloupec

5.4. Okraje

5.5. Orientace

6. Styly

6.1. Nadpis

6.2. Smazání formátování