Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formát textu by Mind Map: Formát textu

1. Písma

1.1. Velikost

1.2. Font

1.3. Kurzíva

1.4. Tučně

1.5. Index

1.5.1. Dolní

1.5.2. Horní

1.6. Podtržení

1.7. Zvýraznění

1.8. Barva

1.9. Efekt

2. Typografie

2.1. Pevné mezery

2.2. Odrážky

2.3. Vkládání

3. Styly

3.1. Nadpis

3.2. Smazání formátování

4. Symboly

4.1. Matematické symboly

5. Odstavec

5.1. Odsazení

5.2. Číslování

5.3. Zarovnání

5.4. Mezery mezi odstavci

5.5. Řádkování

5.6. Ohraničení

6. Rozložení stránky

6.1. Zápatí

6.2. Záhlaví

6.3. Sloupec

6.4. Okraje

6.5. Orientace