Konferenca e Helsinkit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konferenca e Helsinkit by Mind Map: Konferenca e Helsinkit

1. Vendimet:

1.1. Respektimi i te drejtave dhe lirive baze te njeriut

1.2. Paprekshmeria e kufijve te pas luftes

2. Vendet pjesemarrese:

2.1. SHBA, Kanada,EU(pervec Shqiperise)

3. Rendesia:

3.1. Ndikim ne bashkimin e gjermanise

3.2. Ndikim ne traktatin e Varshaves

3.3. Rrezim i regjimeve

3.4. Katalizmi i lirise ne EU

3.5. Zhvillime pozitive ne Ukraine