Evolutie van de mens

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolutie van de mens by Mind Map: Evolutie van de mens

1. Neanderthaler

1.1. Het is een voorouder van de mens.

1.2. Herseninhoud: 1200 tot 1700 cm3

1.3. Werktuigen: Ze hadden al heel wat verbeterde werktuigen. Bijvoorbeeld het gebruiken van vuur om deze te maken.

1.4. Uitvindingen: Ze hadden uitgevonden hoe ze met elkaar konden communiceren. Ze hadden ook al een soort van cultuur. Ze begroeven ook soortgenoten.

1.5. Periode: 400.000 - 30.000 jaar geleden

1.6. Woonplaats: Europa, Midden-Oosten, Centraal-Azië en het Altajgebergte

1.7. Gewicht: 66 - 76 kilo

1.8. Lengte: 1,65 m tot 1,55 m

1.9. Voedsel: Vlees, graanproducten, groenten en bloemen

2. Homo sapiens

2.1. Het is een voorouder van de mens.

2.2. Herseninhoud: 1000 tot 1850 cm3

2.3. Werktuigen: Hamer, machines ...

2.4. Uitvindingen: Elektriciteit, aardolie, ...

2.5. Periode: 250.000 jaar geleden tot het heden

2.6. Woonplaats: Over heel de wereld.

2.7. Lengte: 1,7 m tot 1,6 m

2.8. Gewicht: 60 - 110 kilo

2.9. Voedsel: omnivoor

3. Homo erectus

3.1. Het is een voorouder van de mens.

3.2. Herseninhoud: 900 tot 1100 cm3

3.3. Werktuigen: Stenen wertuigen maar ook een vuistbijlen.

3.4. Uitvindingen: Het was de eerste mensachtige die constant rechtop liep en ook vuur kon maken.

3.5. Periode: 1,9 miljoen tot 140.000 jaar geleden

3.6. Woonplaats: Azië en Afrika

3.7. Lengte: 1,80 m en 1,6 m

3.8. Gewicht: 52 - 63 kilo

3.9. Voedsel: omnivoren (met voorkeur voor vlees), fruit

4. Homo habilis

4.1. Het is een voorouder van de mens.

4.2. Herseninhoud: 600 cm3

4.3. Werktuigen: stenen werktuigen

4.4. Uitvinding: Hij liep af en toe rechtop

4.5. Periode: 2,2 tot 1,5 miljoen jaar geleden

4.6. Woonplaats: Oost-Afrika

4.7. Lengte: 1,20 m tot 1,55 m

4.8. Gewicht: 32 - 36 kilo

4.9. Voedsel: omnivoor