Smołdziński Las 2018

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Smołdziński Las 2018 by Mind Map: Smołdziński Las 2018

1. Możliwości

1.1. Organizator

1.1.1. Organ prowadzący

1.1.2. Kierownik kolonii

1.2. Kadra kolonii

1.2.1. Wychowawcy

1.2.2. Animatorzy

1.2.3. Opieka medyczna

1.3. Budżet wyjazdu

1.3.1. Wpłaty uczestników

1.3.2. Dofinansowanie

1.4. Uczestnicy

1.5. Ośrodek

2. Cele obozu

2.1. Przyswojenie założonych treści

2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej zabawy

3. Plan obozu

3.1. Użyte metody

3.1.1. Zabawa

3.1.2. Zwiedzanie

3.1.3. Warsztaty

3.1.3.1. Muzyczne

3.1.3.2. Arteterapia

3.2. Dni obozu: 1-3

3.2.1. Aklimatyzacja

3.2.2. Poznanie się

3.2.3. Podział na grupy warsztatowe

3.3. Dni obozu: 4-9

3.3.1. Warsztaty muzyczne

3.3.2. Zabawy

3.3.3. Plaża

3.4. Dni obozu: 10-14

3.4.1. Zawody sportowe

3.4.2. Zwiedzanie

3.4.3. Plaża

4. Ważne czynniki

4.1. Uczestnicy

4.1.1. Wiek

4.1.2. Stan zdrowia

4.2. Termin obozu

4.3. Uwarunkowania miejsca

5. Założenia obozu

5.1. Odpoczynek

5.2. Nauka przez zabawę

5.3. Integracja