Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань....

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. Валідність систем оцінки знань. Формувальне оцінювання та засоби для його впровадження. by Mind Map: Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. Валідність систем оцінки знань. Формувальне оцінювання та засоби для його впровадження.

1. Програмні засоби та онлайн ресурси для створення та проведення тестових завдань

1.1. AnsTester

1.2. PikaTest

1.3. OpenTEST

1.4. MyTest

1.5. INDIGO

2. Основні поняття

2.1. Валідність - це комплексна характеристика тесту, що відбиває інформацію про коло досліджуваних явищ, а також міру репрезентативності процедури дослідження по відношенню до них.

2.2. Контроль - одна з основних функцій системи управління, що здійснюється на основі спостереження за поведінкою керованої системи з метою забезпечення оптимального її функціювання (вимірювання досягнутих результатів і співвіднесення їх із очікуваними результатами).

2.3. Тест - це стандартизоване завдання або особливим чином пов'язані між собою завдання, що дозволяють досліднику діагностувати міру виразності досліджуваного властивості у випробуваного, його психологічні характеристики, а також ставлення до тих чи інших об'єкті

2.4. Тестування - це дослідницький метод, який дозволяє виявити рівень знань, умінь і навичок, здібностей та інших якостей особистості, а також їх відповідність певним нормам шляхом аналізу способів виконання випробуваним ряду спеціальних завдань.

3. Відеоматеріали

3.1. Формувальне оцінювання

3.2. Функції контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів у системі уроків

3.3. Системи тестування знань

4. Статті

4.1. Тестова діагностика навчальних досягнень учнів: сутність, алгоритм, інструментарій

4.2. Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. Переваги і недоліки

4.3. Конструювання тестів

4.4. Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

4.5. Системи комп'ютерного тестування знань учнів: аналіз програмових рішень

5. Рекомендації щодо складання тестових завдань та відповідей до них

5.1. не слід задавати два запитання в одному (учитель не може бути впевненим, на яку частину респондент дав відповідь)

5.2. складати граматично правильні і логічні варіанти відповідей; розташовувати їх у логічному або алфавітному порядку; писати правдоподібні дистрактори (за довжиною приблизно такі ж, як і правильна відповідь)

5.3. уникати заплутаних складних формулювань

5.4. уникати надмірної інформації у формулюванні завдань

5.5. включати в умову найбільшу частину інформації з тестового завдання (умова завдання повинна бути довшою за варіанти відповідей, які, у свою чергу, повинні бути досить короткими)

5.6. переконатися, що на тестове завдання можна відповісти, не дивлячись на варіанти відповідей, або що варіанти відповідей на 100% є правильними або неправильними

5.7. уникати категоричних тверджень (“завжди”, “ніколи”, “все”) та невизначених формулювань (“як правило”, “часто”)